Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Steinteknologi og norsk middelalderarkitektur

Kristian Reinfjord disputerer 28.4.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Medieval Stone Building. Organization and Development of Construction Technology in Eastern Norway C. 1130 – 1537".

Hovedinnhold

Steinteknologi ble introdusert til Norge tidlig på 1100-tallet. Spesielt kirker og større anlegg ble bygget i stein. Avhandlingen studerer organiseringen og utviklingen av steinteknologi i norsk middelalder. Med utgangspunkt i kirker, borger, kasteller og hvelvkjeller i stein fra Hamar bispedømme (c. 1130 – 1537) vises hvor teknologien kom fra og hvem som oppførte steinbygninger i perioden. Videre diskuteres steinteknologiens sosiopolitiske rolle og regionalitet.

Tidligere antok en at steinhåndverk ble innført til Østlandet fra Mellom-Europa og til Vestlandet fra England som del av kristningsprosjektet. Slik teknologi var organisert i bygghytter og spredte seg fra de fem katedralene og bispesetene utover i sognene. Ved å analysere råstofforekomster, verktøyspor, mørtler og økonomi nyanserer avhandlingen dette bildet. Tidligere forklaringsmodeller som sentrum-periferi nyanseres. Flere bygningsmiljøer kan identifiseres i materialet.

Avhandlingen viser at middelalderens steinhåndverk utviklet seg fra å være globalt i tidlig romansk tid til en kontrollert bygghytte rundt Hamar domkirke i romansk tid. Ettersom håndverkere fikk mer innsikt i egen region og lokalkunnskap utover i gotisk tid midt på 1200-tallet utvikles regionale og lokale teknologier og bygningsuttrykk.

Videre viser avhandlingen at økonomisk status spilte liten rolle i valg mellom stein og tre som byggemateriale i middelalderen. Steinbygningenes status nyanseres derfor i forhold til stavkirkene. Råstofftilgang, kontroll av steinbruddlokaliteter og teknologisk kunnskap var utslagsgivende i valg av stein fremfor tre. Videre vises at steinhuggere og håndverkere utviklet en fri rolle, ikke var tilknyttet ett biskopømme alene, men tok oppdrag både fra kongen og andre biskoper samtidig. Steinhuggerne og råstoffer var mobile, og agerte i å oppføre bygninger på tvers av bispedømmegrenser.

Personalia

Kristian Reinfjord (f. 1980) er utdannet arkeolog og bygningsantikvar ansatt i Anno Museum. Han leder der Seksjon for kulturhistorie ved avdeling Domkirkeodden. Ph.d.-prosjektet har inngått i Offentlig sektor ph.d.-ordningen (OFFPHD) og er finansiert av Anno museum og Forskningsrådet (2019–2022). Avhandlingen er veiledet av førsteamanuensis Jørgen Bakke ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier.