Hjem
Nye doktorgrader
Nye doktorgrader

Musikkterapi med barn på sykehus i psykisk helsevern

Guro Parr Klyve disputerer 14.4.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The importance of fun: Perceptions of music therapy for children at an inpatient unit in mental health care".

Hovedinnhold

Dette doktorgradsprosjektet utforsker opplevelsen av musikkterapi med barn på sengepost i psykisk helsevern med et mål om å få en bedre forståelse av musikkterapi i denne konteksten.

Barns psykiske helse, trivsel og livskvalitet er i stor grad påvirket av deres omgivelser. Barns helseutfordringer er sammensatt og involverer livsutfordringer for både barnet og deres familie. Covid-19 pandemien viser seg å ha hatt store konsekvenser for barnas psykiske helse, og det er et felt med behov for økt fokus framover. Det tverrfaglige helsetilbudet for barn i psykisk helsevern er variert, og i noen tilfeller er musikkterapi, som er et relativt nytt tilbud i denne konteksten, inkludert som en del av dette.

Doktorgradsarbeidet er en kvalitativ studie med fokus på de mange ulike perspektivene til barna, foreldrene og det tverrfaglige personalet i en multiple case studie med en feministisk epistemologisk tilnærming. Deltakerobservasjon, i kombinasjon med intervjuene med foreldre, ga viktig kontekstuell informasjon.

Doktorgradsavhandlingen består av tre artikler. Den første artikkelen belyser maktrelasjoner i forskning med barn gjennom en teoretisk diskusjon. Den andre artikkelen fokuserer på barnas perspektiv. Barna brukte mange ulike modaliteter for å uttrykke seg selv, gjennom musikk, tegning, bevegelser, stillhet og ord. Gjennom analysen og diskusjonen av barnas egne perspektiv ble det tydelig at gøy var en essensiell del av musikkterapi for barna, ikke forstått som underholdning, men som noe av eksistensiell betydning og med et stort terapeutisk potensial. Den tredje artikkelen presenterer det tverrfaglige personalets perspektiv, der flere ulike potensial i musikkterapi med barn i psykisk helsevern ble framhevet, som emosjonsregulering så vel som opplevelse av identitet og frihet for barna. De mange ulike perspektivene til barna og personalet bidrar med ny innsikt og forståelse av musikkterapi med barn på sykehus i psykisk helsevern.

Personalia

Guro Parr Klyve (f. 1983, Stavanger) er utdannet musikkterapeut ved Griegakademiet– Institutt for musikk, Universitetet i Bergen (2011). Hun jobber som musikkterapeut ved Klinikk psykisk helsevern for barn og unge på Haukeland universitetssjukehus, der hun har jobbet gjennom flere år. Hovedveileder for doktorgradsprosjektet har vært professor Randi Rolvsjord, Griegakademiet – Institutt for musikk, med professor Irene Bircow Elgen, medisinsk fakultet, IK 1, som biveileder.