Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kvalitativ forståelse av brukeropplevelse i VR

Joakim Vindenes disputerer 30.3.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "User-Environment Relations".

Hovedinnhold

Avhandlingen ser på brukeropplevelse av interaksjon mellom mennesker og virtuell virkelighetsteknologi.

VR er en unik teknologi i måten den kan strukturere vår opplevelse på; den kan i opplevelsesøyemed endre våre omgivelser, men også endre vår visuelle fremtoning for oss selv og andre gjennom en kroppsliggjøring av ulike ‘avatarer’. Hvor vi er tilstede, og hvem vi er tilstede som, kan suksessivt påvirke hvordan vi relaterer oss til oss selv og til verden.

Avhandlingen presenterer et teoretisk-filosofisk rammeverk for å forstå denne påvirkningskraften, hvor VR-opplevelsen forstås ut fra bruker-miljø relasjonen som oppstår gjennom teknologien. Videre, presenteres en ny metode for å tilnærme seg brukeropplevelse av VR som er grunnet i dette teoretiske rammeverket, og som tillater at bruker-miljø relasjonen kan studeres som sådan. Både metoden og rammeverket demonstreres gjennom en empirisk studie av virtuelle minnepalass over tid – hvor brukeropplevelsen av å forholde seg til det virtuelle miljøet studeres kvalitativt.

Selv om VR-teknologier enda ikke er blitt en utbredt teknologi i befolkningen, er det viktig å ha et bredt sett med verktøy for å forstå effektene teknologiene kan ha på mennesker; vårt syn på oss selv og verden rundt oss. Her står det kvalitative perspektivet i denne avhandlingen som komplementært til mer kvantitative vitenskapelige metoder.

Personalia

Joakim Vindenes (f. 1993) er oppvokst på Sotra og bosatt i Bergen. Han har mastergrad i informasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen. Vindenes jobber idag med VR-teknologi som programvareutvikler i Equinor.