Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kognitive vansker etter depresjon – kan de trenes opp?

Eivind Haga Ronold disputerer 14.4.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Residual cognitive deficits following Major Depression. Associations to symptoms, course of illness, and outcomes from Computerized Working Memory Training."

Hovedinnhold

Kognitive vansker etter depresjon har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Noen opplever vansker med grubling, emosjonell bearbeiding, oppmerksomhet, og kognitiv kontroll etter lidelsen. Dette påvirker fungering og bidrar til tilbakefall. Det er manglende forståelse for hvordan tilbakefall skjer, og langtidsstudier av personer som har opplevd depresjon kan gi innsikt i dette. Tradisjonell behandling kurerer ikke kognitive vansker etter depresjon, selv om dette kan være viktig for å forbli frisk. Ronold undersøkte derfor langtidsutviklingen av kognitive funksjoner etter depresjon, og sammenhenger med depressive symptomer og tilbakefall. Deretter ble effekten av dataadministrert arbeidsminnetrening på kognisjon og symptomer undersøkt i en ny gruppe.

I den første artikkelen undersøkte Ronold hvordan førstegangsdeprimerte presterte på nevropsykologiske tester sammenlignet med friske personer etter fem år. Kognitive vansker vedvarte, men ble ikke dårligere over tid. Tester av prosesseringshastighet og eksekutive funksjoner viste ulike forbindelser til depresjon.

I den andre artikkelen undersøkte Ronold bearbeiding av emosjonelle stimuli på en eksperimentell datatest som målte bearbeiding av triste og glade ansikter. Tidligere deprimerte hadde vansker med arbeidsminne for negative stimuli, noe som hang sammen med grubling, som igjen var assosiert med tilbakefallsrisiko.

I den siste artikkelen undersøkte Ronold effekten av arbeidsminnetrening i gruppe tidligere deprimerte. De viste forbedring av kognitive funksjoner, med størst effekt på tester av eksekutive funksjoner. Det var også en forbindelse mellom grubling og arbeidsminne for negative stimuli før- men ikke etter arbeidsminnetrening. Depressive symptomer og grubling ble imidlertid ikke bedre etter treningen.

Oppsummert tydet avhandlingen på stabile kognitive vansker etter depresjon med sammensatte forhold til depressive symptomer, men også at noen kognitive vansker kan trenes opp.

Personalia

Eivind Haga Ronold (f. 1987) fullførte profesjonsstudiet i psykologi ved Universitet i Bergen i 2015. Han er spesialist i klinisk nevropsykologi og har jobbet på universitetsklinikken for nevropsykologi, IBMP, Det psykologiske fakultet, UiB. Ronold har stilling som universitetslektor og har jobbet som nevropsykolog på en stemningspoliklinikk. Hovedveileder var professor Åsa Hammar, UiB. Biveiledere var professorer Jutta Joorman, Yale University, og Ketil Ødegaard, Haukeland Universitetssykehus/UiB.