Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Partnervold blant gravide i Etiopia

Sewhareg Belay Alemayehu disputerer 9.5.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen og Hawassa University med avhandlingen “Intimate partner violence in pregnant women in Ethiopia: Occurrence, consequences and health care”.

Hovedinnhold

Partnervold (IPV, intimate partner violence) er et kjent folkehelseproblem og et brudd på  menneskerettigheter, og kan innebære fysiske, seksuelle eller emosjonelle handlinger. Flere studier i Etiopia har funnet en sammenheng mellom IPV og depresjon, men de har vært utført i institusjoner eller i by-områder og vanligvis med fokus på depresjon etter fødsel. Kvinner utsatt for IPV i svangerskapet kan foretrekke å føde hjemme og vil da ikke fanges opp i studier ved sykehus.

For å undersøke hyppigheten av IPV og depresjon i svangerskapet fulgte vi opp 589 gravide kvinner som ble besøkt hjemme, og de ble rekruttert i 2 eller 3 trimester; de ble intervjuet hjemme og fulgt opp hjemme. Vi fant i løpet av svangerskapet erfarte 21% av de gravide kvinnene IPV og 7% hadde tegn på depresjon.

For å undersøke om IPV er assosiert med barnets fødselsvekt ble de samme gravide kvinnene ble fulgt opp av felt assistenter etter fødsel og besøkt hjemme; de ble fødselvekt målt av 505 barn. Barn av kvinner som hadde erfart IPV hadde 200 gram lavere fødselsvekt.

Kunnskap og holdninger hos helsearbeidere vedrørende IPV ble undersøkt hos 139 helsearbeidere der de fylte ut et spørreskjema. De fleste av dem (77%) hadde møtt i sitt arbeid en gravid kvinne som hadde erfart IPT, men få (13%) hadde fått opplæring i dette, og 31% mente IPV kunne bare mistenkes dersom kvinnen hadde fysiske skader.

Det er viktig å spørre kvinner som kommer til graviditetskontroller om IPV og også om tegn til depresjon. Helsearbeidere bør lære om IPT og de som arbeider med fødselskontroll bør vite hvordan man gjenkjenner tegn på IPV, og hvordan man skal gi råd og veiledning i slike tilfeller.

Personalia

Sewhareg Belay Alemayehu er fra Hawasa sør i Etiopia. Hun er gift og har et barn. Hun er utdannet jordmor og har master i folkehelse og har arbeidet i flere statlige organisasjoner. Hun er nå foreleser ved Hawassa University på School of Public Health. Hennes veiledere er professor Sven Gudmund Hinderaker (UiB) and associate professor Ayalew Astatkie ved Hawassa University.