Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Studentmotivasjon i høyere utdanning

Marius Ole Johansen disputerer 17.4.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Effects of autonomy and control on student motivation and functioning in higher education".

Hovedinnhold

Motivasjon er en viktig del av studenthverdagen og er tett knyttet til akademiske prestasjoner, frafallsrater og trivsel. Motivasjon kan bli oppfattet som en psykologisk drivkraft som oppleves i ulik grad; Man kan føle seg veldig motivert til å studere, man kan føle seg umotivert, eller motivasjonen kan oppleves som noe imellom. Denne doktorgradsavhandlingen påpeker derimot at motivasjon er en betraktelig mer kompleks prosess hvor ulike typer av motivasjon har stor innvirkning på studenter i høyere utdanning.

Som en psykologisk tilstand kan konseptet motivasjon spores tilbake til antikkens Hellas hvor motivasjon ble ansett som «viljen til å handle». Men utviklingen av moderne psykologi og forskning tilsier at motivasjon ikke nødvendigvis består av én dimensjon, men at motivasjon kan oppleves som at den enten kommer innenfra eller utenfra.

Avhandlingen består av tre artikler som presenterer de ulike formene for motivasjon og hvordan de påvirker læring, innsatsvilje, engasjement og velvære hos studenter i høyere utdanning. Den første artikkelen kartlegger hvordan motivasjon henger sammen med grunnleggende psykologiske behov. Den andre artikkelen viser hvordan man kan øke motivasjon i læringsaktiviteter ved å gjøre pensum mer relevant for studenter. Den tredje artikkelen retter søkelyset på naturlige fluktuasjoner i motivasjon gjennom en læringsaktivitet.

Funnene fremhever undervisingskontekstens rolle og hvor viktig det er for undervisere å tilrettelegge et klasserom som fostrer studentmotivasjon.

Personalia

Marius Ole Johansen (f. 1989) er oppvokst i Kristiansund og har bakgrunn fra lektorutdannelsen ved Universitetet i Bergen med mastergrad i eksperimentell kjernefysikk. Doktorgraden er gjennomført ved bioCEED – Senter for framragende utdanning i biologi, Institutt for biovitenskap, UiB. Veiledere for avhandlingen er førsteamanuensis Lucas Jeno og professor Sigrunn Eliassen.