Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Dybdeutforskning av turnover hos tjenesteytere i IPS

Daniil Butenko disputerer 21.4.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Turnover of IPS employment specialists within the implementation of the evidence-based practice ‘Individual Placement and Support’ ".

Hovedinnhold

I dag er lav sysselsetting av mennesker med psykiske helsevansker et globalt problematisert fenomen. Individuell jobbstøtte (IPS) er en manualisert arbeidsrehabiliteringsmetode som har vist seg effektiv for å støtte mennesker med psykiske helsevansker til å få og beholde arbeid i et solid antall randomiserte kontrollstudier i ulike land. Likevel kommer implementeringen av evidensbaserte praksiser med noen utfordringer. Turnover blant tjenesteytere i IPS har tidligere blitt problematisert som en av disse utfordringene, men til nå har det knapt blitt undersøkt.

Denne studien hadde som mål å utforske turnover blant tjenesteyterne I IPS gjennom naturalistisk implementering av IPS i Nord-Norge. Oppsummert skaper funnene i avhandlingen en grunnleggende forståelse av prosessen av turnover blant IPS jobbspesialister i en reell implementeringskontekst, og avdekker turnoverrater, prediktorer av turnover-intensjon og jobbtilfredshet, og subjektive grunner for å slutte i jobben. Denne kunnskapen kan være hjelpsom for ledere i IPS når de skal addressere arbeidsmiljøproblemet, med et mål om å reduserer turnoverrater i tjenestene IPS tilbyr, og forhindre at turnover blir ødeleggende i fremtiden.

Personalia

Daniil Butenko er lege og spesialist i psykiatri fra Ukraina. I mars 2019 startet han sin doktorgrad ved IPSNOR-prosjektet, ledet av professor Arnstein Mykletun. Daniils vitenskapelige interesser omfatter menneskerettigheter og agens hos mennesker med psykiske helseproblemer og velværeorientert psykisk helsevern.