Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ny kunnskap om psoriasis

Aleksandra Petrovic disputerer 26.4.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "In depth analyses of peripheral blood immune cell populations in patients with psoriasis - Effect of biological treatment and alternative medicine".

Hovedinnhold

Pasienter med psoriasis har hud sykdom med systemisk betennelse. Ved psoriasis dannes et samspill mellom hudceller og immunceller ved hjelp av mediatorer-cytokiner. De fleste pasienter lider av mild til moderat sykdom. Silderognolje kan imidlertid være et trygt alternativ for systemisk behandling. Pasienter med moderat til alvorlig sykdom kan behandles med biologiske legemidler. Disse medikamentene er rettet mot cytokiner som frigjøres fra involverte cellene. De nøytraliserer effekten av disse mediatorene og stanser den karakteristiske interaksjonen. Dagens tilnærming til behandling av psoriasis er empirisk basert på trinnvis behandling, og vi vet fortsatt ikke på forhånd hvilke pasienter som vil ha nytte av en bestemt behandling og hvilke som ikke vil.

I sitt doktorgradsarbeid, undersøkte Petrovic blodprøver fra pasienter for å identifisere mulige cytokin- og cellerprofiler av respons. I første del av studien undersøkte hun virkningen av silderognolje på immuncellaktivitet og plasmacytokinnivåer ved ikke-alvorlig psoriasis. Det ble oppdaget at positivt klinisk utfall av silderognolje kan være leratert til de lavere aktivitet av såkalte cytotoksiske T-celler og T-hjelperceller, med samtidig endrede nivåer av mediatorer CCL2 og IFN-g. I andre del av studien undersøkte Aleksandra aktiveringsmarkører på immunceller hos pasienter på stabil biologisk behandling. Hun oppdaget at den gunstige effekten av terapien reflekteres i redusert drepende potensial av naturlige drepecelle hos alle pasienter og i cytotoksiske T-celler hos pasienter med artritt. I tillegg fant hun en økning av aktive undergruppe av monocytter som kan indikere den bevarte pågående systemiske betennelsen. Til slutt undersøkte Aleksandra dendrittiske celler (DC) hos pasienter med psoriasis før og etter oppstart av biologisk behandling. Hun oppdaget at vedvarende lave nivåene av såkalte plasmacytoide DC i perifertblod hos pasienter med PsA kan relateres til artirtt og bør undersøkes videre.

Personalia

Aleksandra Petrovic (f.1971, Novi Sad, Serbia) er udannet lege med ph.d. ved Universitet i Novi Sad. Hun er ansatt som overlege ved Hudavdelingen, FSS. Doktorgradsarbeidet er utført ved Broegelmanns Forskningslaboratorium, UiB, under veiledning av professor Silke Appel, professor Roland Jonsson og første amanuensis Silje Michelsen Solberg.