Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Interaktive og semi-automatiske metoder for visualisering

Yngve Kristiansen disputerer 9.1.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Interactive Semantic and Aesthetic Guidance for Multi-View Visualization Design".

Hovedinnhold

Visualisering har vært nyttig i å analysere den stadig økende mengden data. Å designe slike visualiseringer er ofte vanskelig for brukere som ikke er eksperter, eller som ikke kan kode. Spesielt hvis man bruker flere enkelte visualiseringer sammen, er det flere ting som kan gå galt.

Yngve Kristiansen har derfor undersøkt og utviklet metoder for å gjøre denne designprosesssen enklere for brukere uten ekspertise i programmering eller visualiserings design.

I løpet av PhD-løpet introduserte han først en editor og et rammeverk for å uttrykke komplekse visualiseringer av abstrakt data som kombinasjoner av enklere visualiseringer, og en metode for å tilpasse en spesifikasjon av en visualisering til forskjellige arrangerte datasett. Basert på sitt første arbeid gikk han videre med å introdusere en metode for å automatisk detektere potensielle designfeil i et design bestående av flere enkelte visualiseringer, ved å se enkelte visualiseringer som boolske tupler, og forhold mellom visualiseringer som logiske predikater mellom disse tuplene. Videre definerte og implementerte han operasjoner for å løse opp i disse problemene med en enkelt operasjon. Til slutt lagde han en teknikk for å komprimere layouts bestående av flere visualiseringer ved å posisjonere de mer fleksibelt, med henhold til visualiseringenes innhold istedet for omringende rektangler. Dette ble gjort ved hjelp av en datasynteknikk (Distance Transform) og en fysikksimulering (force-directed layout).

Personalia

Yngve Kristiansen ble født i 1992 i Bergen. Han er stipendiat i visualisering ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Bergen, under veiledning av Stefan Bruckner. Yngve fullførte bachelor i datateknologi (UiB) i 2016, og mastergrad i visualisering (UiB) i 2018.