Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan matematikk hjelpe oss å forstå menstruasjonssyklusen?

Sophie Fischer-Holzhausen disputerer 5.5.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "A matter of timing: A modelling-based investigation of the dynamic behaviour of reproductive hormones in girls and women".

Hovedinnhold

Matematiske modeller brukes stadig oftere for å forstå biologiske prosesser. Generelt hjelper de oss å forstå hvordan de små komponentene i biologiske systemer, eksempelvis proteiner eller celler, samhandler og skaper biologiske funksjonaliteter. På denne måten kan slike modeller være et verktøy for å predikere oppførselen til et biologisk system. Videre kan modellene hjelpe oss med å utdype vår forståelse av hvordan hormoner kontrollerer menstruasjonssyklusen og veksten av eggstokkfollikler. Sophie Fischer-Holzhausen har derfor konstruert en matematisk menstruasjonssyklusmodell. Denne modellen beskriver tilbakemeldingsinteraksjoner mellom hormoner som er nødvendige for å etablere en regelmessig menstruasjonssyklus hos kvinner. Modellen hennes forutsier utviklingen av hormonkonsentrasjoner og modning av eggstokkfollikler. I medisinsk forskning brukes modeller i økende grad for å simulere og predikere effekten av medikamenter. Sophie har simulert hormonelle behandlinger som stimulerer vekst av eggstokkfollikler. Slike behandlinger utføres som en del av in vitro fertilisering. Dermed viser hun hvordan vi potensielt kan bruke slike modeller av menstruasjonssyklusen som støtte til kliniske beslutninger. Likevel vil det fortsatt ta tid og kreve mye forskning før slike modeller faktisk kan brukes i praksis. I tillegg til det vitenskapelige bidraget, håper Sophie at avhandlingen skaper oppmerksomhet rundt viktigheten av forskning på kvinners reproduktive helse. Videre underbygger avhandlingen verdien av matematiske modeller i forskning på kvinnehelse.

Personalia

Sophie har en mastergrad i biofysikk fra Humboldt University of Berlin (Tyskland). Siden 2019 har hun vært stipendiat i Computational Biology Unit ved Institutt for Informatikk. Avhandling er gjenomført under veiledning av Susanna Röblitz.