Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Laserbehandling korter rehabiliteringen etter håndleddsbrudd

Humaira Sæbø disputerer 12.5.2023 for dr.philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Photobiomodulation in Distal Radius Fracture".

Hovedinnhold

Avhandling undersøkte potensialet til laserbehandling (photobiomodulation therapy – PBMT) i oppfølgingen av håndleddsbrudd. Denne bruddskaden er svært utbredt og kan påvirke pasientene i månedsvis.

Studiene utforsker effekten av PBMT på smerte og funksjon hos voksne pasienter med den vanligste typen av ikke-kirurgisk behandlede brudd. Studiene inkluderte 179 pasienter i alderen 18 til 97 år som ble rekruttert fra Bergen legevakt/Skadepoliklinikken.

Hovedmålet var å evaluere hvor effektivt PBMT reduserte smerte og funksjonsnedsettelse hos pasientene. Én klinisk studie undersøkte effekten av PBMT påført under gipsefasen. En annen studie undersøkte effekten av PBMT som et supplement til øvelser i rehabiliteringsfasen rett etter fjerning av gipsen. I begge tilfeller ble pasientene behandlet med laser tre ganger ukentlig i tre uker. Deretter ble smerte og funksjon undersøkt ved ulike intervaller i et halvår. Pasientene fikk enten behandling med PBMT eller kom de i en kontrollgruppe som fikk behandling med en jukselaser (placebo).

Resultatet viste at pasientene behandlet med PBMT enten under gipsfasen eller etter fjerning av gipsen fikk omtrent en måneds forsprang i å gjenvinne bevegelighet og styrke sammenlignet med den placebo behandlede referansegruppen. Reduksjonen i smerteopplevelse var størst da behandlingen ble gitt etter fjerning av gipsen.

I tillegg testet prosjektet påliteligheten til måling med håndholdt trykkalgometer, en målemetode for å undersøke smerte ved skadestedet. Smertemåling viste seg pålitelig, men krever trening. Helst bør samme person utføre målingen hver gang for at resultatet skal være sammenlignbart.

Personalia

Humaira Sæbø (f. 1974) er oppvokst i Oslo og bosatt på Radøy. Hun har siden 2005 arbeidet som fysioterapeut ved Skadepoliklinikken i Bergen (tidl. Bergen legevakt). Hun ble uteksaminert fra Fysioterapihøyskolen i Bergen i 2002 og har en mastergrad i fysioterapivitenskap fra Universitet i Bergen (UiB). Sæbø disputerer for graden doktor philos under mentorene Jon Joensen og Jan Magnus Bjordal ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved UiB.