Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Muskelskjelettlidelser og trafikkulykker i Malawi

Leonard Banza Ngoie disputerer 5.5.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Musculoskeletal impairment and road traffic injuries in Malawi".

Hovedinnhold

Muskelskjelettsykdommer utgjør en stor del av den globale sykdomsbyrden og øker raskt, spesielt i lav- og mellominntektsland. Det er lite forskning som har kartlagt faktisk prevalens i lavinntektsland, og det foreligger ingen grundige undersøkelser av dette fra Malawi i sørlige Afrika. Trafikkulykker er også en økende årsak til skader som fører til uførhet i lav- og mellominntektsland, og er nå den hyppigste årsaken til død hos barn og unge 5-29 år i disse landene. Vi ønsket å kartlegge økningen i disse trafikkskadene i Lilongwe, Malawi, og å undersøke nasjonal prevalens av muskelskjelett-tilstander i Malawi.

I den første artikkelen som inngår i avhandlingen viste tall fra traume-registeret på KCH at det var en 62.4% økning i trafikkskadde som ble behandlet ved sykehuset fra 2009 til 2015. Det var spesielt gående (32.3%) og syklister (28.2%) som ble skadd i studieperioden. Andre og tredje artikkel i avhandlingen bygger på vår landsdekkende undersøkelse der husholdninger over hele landet ble randomisert til å bli besøkt, og beboerne intervjuet og undersøkt, for å kartlegge prevalens av muskelskjelett- og nevrologiske tilstander, eller musculoskeletal impairment (MSI). Vi reiste på kryss og tvers av Malawi i 2 måneder og besøkte 1481 husstander, intervjuet og undersøkte 8548 mennesker, og fant at 9.5% av befolkningen lever med MSI. En stor andel av disse menneskene hadde moderat til alvorlig MSI med betydelig påvirkning av deres livskvalitet og evne til å leve uavhengige liv. Hele 5.5% av barn under 16 år levde med MSI, og vi avdekket et stort behov for behandling og oppfølgning av disse barna. Vi anbefaler et økt fokus på oppskalering av kirurgiske behandlingstilbud og rehabilitering i Malawi.

Personalia

Leonard Banza Ngoie er utdannet lege fra The College of Medicine, University of Kisangani, i Kongo. Han er ortopedisk kirurg og Fellow of Orthopaedic Surgery med The College of Surgeons for East, Central and Southern Africa (COSECSA). Avhandlingen utgår fra Klinisk Institutt 1 og Senter for Internasjonal Helse ved Universitetet i Bergen med Sven Young som hovedveileder, og professor Jan-Erik Gjertsen, professor Geir Hallan og professor Nyengo Mkandawire som medveiledere.