Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

En genetisk studie av Samuel Becketts kreative prosess

Reza Habibi disputerer 26.5.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Tracing the Creative Influence of Samuel Beckett’s ‘Psychology Notes’: The ‘Three Novels’ and Krapp’s Last Tape".

Hovedinnhold

I 1934-35 gjennomgikk Samuel Beckett psykoanalytisk terapi med Wilfred Bion, og komponerte også en serie notater om psykologiske emner som deretter kom til å tjene som kildemateriale for hele forfatterskapet hans.

Denne doktorgradsavhandlingen utforsker den langvarige innflytelsen fra Samuel Becketts psykologinotater på forfatterskapet hans. Ved å bruke en "genetisk" tilnærming gjennom utkast og andre primærkilder, demonstrerer avhandlingen hvordan Becketts notater kan brukes til å forbedre vår forståelse av psykoanalytiske elementer i hans kreative prosess. Hans kreative bruk av notatene formet hans forfatterskap fra Murphy (en roman påbegynt under behandlingen) og utover.

Spesiell oppmerksomhet gis til de tre romanene Molloy, Malone dør og Den unevnelige (utgitt mellom 1951 og 1953) og teaterstykket Krapps siste spole (1958). Studien kategoriserer Becketts tematiske interesser på tvers av notatene, og identifiserer variasjoner i kreativ bruk av psykologiske ideer i både prosa og dramatikk.

Dette bidraget til Beckett-forskningen åpner nye muligheter for undersøkelser av forfatterens andre verk gjennom innfallsvinkler fra psykologinotatene.

Personalia

Reza Habibi er ph.d.-stipendiat ved Institutt for fremmedspråk ved Universitetet i Bergen. Prosjektet hans, veiledet av professor Erik Tonning (UiB) og professor Chris Ackerley (Otago University), kombinerer to viktige trender innen moderne Beckett-studier: empirisk dokumentasjon av hans intellektuelle kilder, og genetiske manuskriptstudier. Habibi har to mastergrader i engelsk, én fra Universitetet i Bergen (2015) og én fra Universitetet i Teheran, og én bachelorgrad i engelsk fra Vali-e-Asr Universitet.