Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ny metode for radiomerking av silisiumforbindelser

Louise Bergsjø Sand disputerer 25.5.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Synthetic studies toward [18F]-fluorination of solid-supported silyl ethers".

Hovedinnhold

I dette arbeidet har vi lagt grunnlaget for en ny metode for 18F-radiomerking av peptider og andre biologisk relevante molekyler. I tillegg har peptidbaserte tracere for PET-avbildning blitt fremstilt.

En rekke ulike silyletere har blitt fremstilt for å undersøke fluor-initiert bryting av silisium-oksygenbindinger for radiomerking av biologisk relevante molekyler. Syntese av silaner og klorsilaner med ulike substitusjonsmønstre har lagt grunnlaget for videre stabilitetsstudier og utforskning av fluoreringsbetingelser. Tillagingen av Si-O bindinger var utfordrende for de sterisk hindrede di-tert-butylanalogene, mens for diisopropylanalogene ble det laget silyletere med variert funksjonalitet på den aromatiske ringen (azid, aldehyd, etere). Én silyleteranalog ble immobilisert på fast-fase og fluoreringer av både ikke-immobilisert og immobilisert forløper var vellykket. Utprøving av [18F]-fluorering av fast-faseforløperen ved PET-senteret på Haukeland universitetssjukehus ga lovende resultater. Videre studier av reaksjonsbetingelser er nødvendig for å kunne belyse det fulle potensialet til metoden.

Tre peptidbaserte tracere som er egnet til å studere aktivering av immunsystemet har også blitt fremstilt. Disse inneholder ulike kelatorer som kan koordineres til metalliske radioisotoper. De tre forløperne skal radiomerkes med [68Ga], og potensielt [64Cu], og studeres videre av våre samarbeidspartnere i Tromsø.

Personalia

Louise Bergsjø Sand (f. 1992) er utdannet lektor med mastergrad i kjemi (UiB, 2016). Doktorgradsarbeidet har blitt finansiert av UiB og Trond Mohn Stiftelse, og prosjektet har blitt utført ved både Kjemisk Institutt på UiB og ved PET-senteret på Haukeland Sjukehus (HUS). Hovedveileder har vært Prof. Bengt Erik Haug (Kjemisk Institutt, UiB) og medveiledere har vært Ole Heine Kvernenes (PET-senteret, HUS) og Emmet Mc Cormack (K2, HUS).