Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Rehabilitering av Akilles tendinopati

Ingvill Fjell Naterstad disputerer 11.5.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Rehabilitation of Achilles tendinopathy".

Hovedinnhold

Lavenergi-laser (LLLT) er en fysikalsk behandlingsform som kan inngå i behandling av smerte og skader i fra seneapparatet (tendinopati). Det er tidligere dokumentert at behandlingsformen kan dempe betennelse lokalt, virke smertelindrende og akselerere tilheling av skade. Ingvill Fjell Naterstad har i sin doktoravhandling undersøkt hvilken effekt LLLT har på smerter og funksjon ved Akilles tendinopati. Forskningen viste at LLLT promoterte tilheling og organisering av senevev etter akutt skade i større grad enn ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) og glukokortikoider i en blindet kontrollert in-vivo studie. LLLT reduserte smerte og funksjonstap ved Akilles-, patellar tendinopati og plantar fasciitt i et kort og mellomlangt perspektiv vurdert gjennom en systematisk oversikt og metaanalyse av kliniske studier. Effekten av LLLT som tillegg til individuelt tilpasset øvelser med gradvis økende belastning og kuldeterapi ble deretter demonstrert i en randomisert klinisk studie med førti deltakere med kronisk Akilles tendinopati, hvor LLLT akselererte rehabiliteringen og var signifikant forskjellig fra placebo ved 12 uker. I tillegg undersøkte Naterstad reliabiliteten av to enkle kliniske tester, ett-bens lengdehopp og trykksmerte algometri, i et utvalg pasienter med Akilles tendinopati og friske frivillige. En fant at begge disse målemetodene var pålitelige og repeterbare med akseptabel presisjon.

Personalia

Ingvill Fjell Naterstad (f.1982) er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen på Vestlandet (2008) og har en Master i klinisk fysioterapi fra Høgskolen på Vestlandet (2012) og Master i helsefag, ved klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved Universitetet i Bergen (2019). Doktorgradsarbeidet er utført under veiledning av førsteamanuensis Jon Joensen, professor Jan Magnus Bjordal og professor Rodrigo Alvaro Brandão Lopes-Martins.