Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Diett og underernæring på landsbygda i sørlige Etiopia

Tsigereda Behailu Kebede disputerer 26.5.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Dietary practices and nutritional status of children aged 0-24 months and their mothers in the rural ensete-monoculture dominated Sidama region, Ethiopia".

Hovedinnhold

Underernæring og mangelfullt næringsinntak er vanlige problemer i mange lavinntektsland slik som Etiopia. I disse områdene er de fleste studiene fra bynære strøk på grunn av nærhet til infrastruktur og helsesystemer. Det er derimot nokså få som studerer ernæring i svært rurale og perifere strøk. Denne studien ble gjort i Sidama-regionen, kjent for dyrkningen og bruk av Ensete-planten (ensete ventricosum). Denne planten kalles også «psaudo-banan» eller «flask banan» og var svært dominerende i regionen for flere tiår tilbake. Doktorarbeidet inkluderte 985 hushold med mor-barn par der barna var under to år. Det ble gjort antropometriske målinger, kostholdsintervju og måling av hemoglobin. 39% av barna hadde mangelfull lengdevekst (stunting) og 61% var anemiske. Det var 13 prosent av mødrene som var anemiske og også samme antall som var undervektige. Nærmere 40% av barna og mødrene hadde utilstrekkelig variert diett. Det var svært lav bruk av animalske kilder. 75% av husholdene var matvareusikre og bruken av Ensete var svært minimal. Analytiske statistiske metoder fant at alder, kjønn og hemoglobin påvirket lengdeveksten hos barn. Mors ernæringsstatus var påvirket av utdanning og diettvariasjonen. Det er behov for umiddelbare og langsiktige tiltak for å bedre ernæringsstatusen hos kvinner og barn på landsbygda i Sidama, Etiopia. Bruk av gamle tilgjengelige metoder, slik som Ensete kan kompensere noe for matvareusikkerhet. Kvinners utdanning og diettvariasjon må styrkes.

Personalia

Tsigereda Behailu Kebede er fra Hawassa, Etiopia. Hun er gift med to døtre på 17 og 11 år. Hun has MSc i reproduktiv helse og sykepleie fra Addis Abeba University. Hun har jobbet for flere offentlige institusjoner. Hun foreleser nå ved Hawassa University, School of Midwifery. Veilederene for doktorgraden har vært Professor Ingunn Marie S. Engebretsen (UiB), Professor Bernt Lindtjørn (UiB) og Dr. Selamawit Mengesha (Hawassa University).