Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Skolegang som medisin for jenters seksuelle helse i Afrika

Hanne Keyser Hegdahl disputerer 5.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Young women’s sexual and reproductive health behaviour, beliefs and risks in a sub-Saharan African setting".

Hovedinnhold

I Afrika sør for Sahara er forekomsten av tenåringsgraviditeter høy, og andelen nye tilfeller av HIV er større blant unge kvinner enn den er blant menn i samme alder. Risikoen for slike hendelser gjør at unge kvinner i denne regionen er særlig sårbare med tanke på deres seksuelle og reproduktive helse. Viktige bidragende faktorer til slik uhelse er fattigdom, frafall i skolen og barneekteskap.

Gjennom sitt arbeid med denne avhandlingen fant Hegdahl at unge kvinner fortsatt er uforholdsmessig hardt rammet av HIV. Ved å tilby tenåringsjenter økonomisk støtte til å gå på skole kan man imidlertid redusere risikoen deres for HIV og tenåringsgraviditet gjennom å redusere seksuell aktivitet. Hun fant også at man, ved å kombinere slik økonomisk støtte med seksualitetsundervisning, kan redusere denne risikoen ytterligere gjennom økt prevensjonsbruk og prevensjonskunnskap. Seksualitetsundervisning kan også forsterke effektene av økonomisk støtte på seksuell aktivitet. Funn relatert til barneekteskap var mindre entydige, og det var kun en moderat reduksjon av barneekteskap hos jenter som mottok økonomisk støtte.

Avhandlingen er basert på data fra store demografiske helseundersøkelser gjennomført i 18 ulike land i Afrika sør for Sahara, samt data fra RISE-studien, en intervensjonsstudie blant tenåringsjenter i Zambia. I intervensjonsstudien, hvor 4922 jenter deltok, undersøkte man effekten av å tilby tenåringsjenter månedlige pengeutbetalinger og betaling av skolepenger, på deres risiko for å gifte seg og bli gravide. Man undersøkte også om effekten av slik økonomisk støtte var større hos dem som i tillegg til denne, fikk tilbud om seksualitetsundervisning for ungdom og samfunnsmøter for foreldre. Funnene illustrerer viktigheten av å motvirke fattigdom for å bedre jenters seksuelle og reproduktive helse.

Personalia

Hanne Keyser Hegdahl (f. 1987) fra Bergen, er utdannet lege fra 2017 ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun startet doktorgradsarbeidet som forskerlinjestudent ved UiB, og fortsatte som stipendiat (2018-22) ved Senter for internasjonal helse og CISMAC, Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hovedveileder har vært professor Ingvild Fossgard Sandøy (UiB). Medveileder har vært professor Patrick Musonda (University of Zambia). Hegdahl jobber nå som LIS 1 (turnuslege) i Alver kommune.