Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

New trusted and efficient zero-knowledge proofs.

Roberto Parisella disputerer 9.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "On a New, Efficient Framework for Falsifiable Non-interactive Zero-Knowledge Arguments".

Hovedinnhold

Kunnskapsløse vis brukes når en part ønsker å bevise besittelse av noen konfidensielle data uten å avsløre selve dataene. La oss si at Alice, identifisert med ID-kortet sitt, er registrert på en liste som gir henne adgang til en bygning. For å komme inn i bygningen må Alice vise Bob, dørvakten, at hun er registrert på listen. Hun kunne enkelt vist dokumentet sitt til Bob, som deretter kan sjekke om hun er på listen. Imidlertid vil denne enkle prosedyren avsløre identiteten til Alice og kompromittere personvernet hennes. Bob trenger ikke å kjenne detaljene i dokumentet til Alice; han trenger kun å vite at Alice er på listen. For å la Bob utføre sin kontrollplikt samtidig som personvernet til Alice bevares, kan hun bruke et kunnskapsløst bevis for å vise Bob at dokumentet hennes er registrert på listen uten å avsløre ytterligere informasjon om dokumentet, og dermed uten å avsløre identiteten hennes. Sikkerhetsegenskapene til kunnskapsløse bevis garanterer at bare de som besitter et dokument på listen, kan overbevise Bob. Samtidig er det garantert at Bob ikke kan få informasjon om identiteten til de som vil inn i bygget. Kunnskapsløse bevis har blitt populære de siste årene, særlig innen kryptovalutaer og digitale betalinger for å bevise gyldigheten av transaksjoner mens sender og mottaker forblir anonyme. Sikkerheten til kunnskapsløse bevis støtter seg på en rekke antakelser (slik som vanskeligheten med å faktorisere store tall i rimelig tid) og graden av tillit vi har til partene som er involvert. I denne avhandlingen undersøker vi hvordan vi kan redusere avstanden mellom praktiske, men mindre betrodde kunnskapsløse bevis på den ene siden, og betrodde, men mindre effektive kunnskapsløse bevis på den andre siden.

Personalia

Roberto Parisella er stipendiat ved Simula UiB, under veiledning av Helger Lipmaa og Øyvind Ytrehus. Han har tidligere tatt en mastergrad i anvendt matematikk ved La Sapienza-universitetet i Roma.