Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mektige stamceller beskrevet for første gang i en sjøanemone

Paula Miramón-Puértolas disputerer 9.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Mesenterial adult stem-like cells as a potential source of germinal and somatic lineages in a sea anemone".

Hovedinnhold

Etter fødselen trengs det nye celler for at dyrekropper skal vokse og erstatte skadede celler. Disse nye cellene stammer fra spesielle celler som kan dele seg gjennom hele organismens levetid: voksne stamceller. Mennesker har få voksne stamceller, og de kan bare lage én eller noen få celletyper: nevrale stamceller lager nye nevroner og epitelstamceller lager ny hud. I motsetning til dette har svært regenerative dyr voksne stamceller som er i stand til å dele seg i celler med flere skjebner: én enkelt stamcelle kan gi opphav til nye nevroner, hud-, tarm- og kjønnsceller, og alle de andre celletypene til organismen, som tillater regenerering av hele kroppen. Disse mektige, voksne stamcellene bruker proteiner som Vasa og Piwi for å beholde sitt brede potensial. Selv om sjøanemoner og koraller er kjent for å være svært regenerative og har svært lang levetid, er deres voksne stamceller nokså ukjente. I dette arbeidet har vi funnet voksne stamceller med bredt potensiale i en sjøanemone for aller første gang. Vi sporet nærværet av Vasa- og Piwi-proteiner i unge og voksne individer av sjøanemonen Nematostella vectensis og fant høye nivåer i celler skjult i folder inne i dyrets magehule. Disse cellene deler seg og produserer enorme mengder egg- og sædceller slik at dyrene kan formere seg. I tillegg tyder vårt arbeid på at disse cellene også genererer rikelig med nevroner og andre celletyper. Som hos andre regenererende dyr som flatormer kan disse mektige stamcellene spille en nøkkelrolle under regenerering hos sjøanemoner. Funnene våre gir et springbrett for å forstå stamcellebiologien til sjøanemoner og deres koraller, som bruker lignende celler for å regenerere og unngå aldring.

Personalia

Paula Miramón-Puértolas har en bachelor i biomedisin og en mastergrad i genetikk og genomikk fra Universitetet i Barcelona. Etter å ha jobbet med fruktfluens nervesystem med Dr. Morey, førte en økende interesse for nesledyr henne til Michael Sars-senteret, hvor hun skrev masteroppgave om oogenese og vitellogenese i Nematostella vectensis med Dr. Steinmetz. Hun ble værende for en doktorgrad med oppstart i 2017, med fokus på studiet av voksne stamceller.