Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fra avfall til bio-olje

Stian Hersvik Hegdahl disputerer 16.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "From waste to bio-oil".

Hovedinnhold

FN’s bærekraftsmål er tydelige på hvilke tiltak som er nødvendige for å drastisk redusere de pågående klimaendringene i verden. Blant disse tiltakene finner man målet om bedre utnyttelse av bærekraftige råstoff, å sørge for at byer og lokalsamfunn er mer bærekraftige, og å sørge for ren energi for alle. For å oppnå dette må valg av råstoffkilder revurderes, og et av produktene som trenger en høyere utnyttelsesgrad i denne sammenhengen er avfallsprodukter. Å utnytte avfallsprodukter på en bedre måte, kan gjøre oss mindre avhengige av råolje, noe som er et nøkkelpunkt for å redusere CO2-utslippene i atmosfæren.

I denne avhandlingen brukes avfallsproduktet kloakkslam etter anaerob utråtning (utråtnet kloakkslam) som råstoff i en studie for å produsere produkter med høyere verdi. Som prosess benyttes hydrotermisk omdanning, som er en depolymeringsprosess brukt for å produsere bioolje fra kloakkslam ved hjelp av høy temperatur og høyt trykk. Det er gjort en systematisk tilnærming ved gjennomføring av hydrotermisk omdanning på utråtnet kloakkslam ved bruk av eksperimentelle design for å bestemme hvordan de forskjellige resultatene påvirkes ved justeringer i variablene som brukes. Disse resultatene innebærer blant annet oljeutbytte, karbongjenvinning, og hydrogen til karbon-ratio og oksygen til karbon-ratio. I tillegg er de produserte biooljene analysert for å bestemme sammensetningen av oljene, for igjen å finne industrielle bruksområder for oljen.

Personalia

Stian Hersvik Hegdahl er født i 1991 i Bergen. Han har bachelorgrad og mastergrad i kjemi fra Universitetet i Bergen. Arbeidet med avhandlingen har foregått ved Kjemisk Institutt med professor Tanja Barth som hovedveileder og Dr. Camilla Løhre som medveileder.