Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Bruk av fullblod ved alvorlig blødning utenfor sykehus

Christopher Kalhagen Bjerkvig disputerer 14.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Whole blood in prehospital damage control resuscitation".

Hovedinnhold

I løpet av de siste tiårene har behandlingen av alvorlig blødning etter sykdom og skade gjennomgått et paradigmeskifte. Moderne behandlingsprinsipper fokuserer på å støtte kroppens evne til å stanse blødninger. Dette innebærer å tilføre blodprodukter så tidlig som mulig for å motvirke de negative konsekvensene av blodtap, slik at pasienten har tilstrekkelige fysiologiske reserver til å tåle videre behandling på sykehuset. Både militære og sivile prehospitale tjenester har begynt å vurdere fullblod som et alternativ i den tidlige behandlingen av blødningssjokk. Fullblod er et produkt som inneholder alle bestanddeler som trengs ved pågående blødning. Til tross for de tiltalende egenskapene ved fullblod, mangler vi kunnskap om sikkerhet, logistikk, fremskutt lagring og praktisk bruk.

Doktoravhandlingen er et resultat av et nært samarbeid mellom sivile og militære aktører, med Marinejegerkommandoen som opphav. Studiene har tatt for seg flere aspekter ved implementering av fullblod i akuttmedisinske tjenester. Det første arbeidet evaluerte gjennomførbarheten og sikkerheten ved transfusjon av fullblod via en tilgang til sirkulasjonssystemet gjennom benmargen. I det andre arbeidet vurderte vi kvaliteten på fullblod som blir lagret ved en luftambulansebase. Til slutt studerte vi potensielle barrierer for å gjøre fullblod tilgjengelig utenfor sykehuset og evaluerte bruken av fullblod ved en luftambulansebase over en periode på 5 år.

Resultatene i avhandlingen indikerer at det er trygt å transfundere fullblod gjennom en nødtilgang i benmargen. Videre viser vi at fremskutt lagring av fullblod i en luftambulansetjeneste er gjennomførbart, og at kvaliteten holder seg i løpet av lagringstiden. Til slutt viser vi at implementering av et transfusjonsprogram med fullblod i en luftambulansetjeneste er mulig, sikkert og har logistiske fordeler. Avhandlingen viser at det er mulig å gi en tidlig balansert blodtransfusjon til pasienter i blødningsjokk utenfor sykehuset.

Personalia

Christopher Kalhagen Bjerkvig er utdannet lege ved Universitetet i Bergen. Han avla medisinsk embetseksamen i 2009 og jobber i dag ved akuttmedisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og i Forsvaret. Hovedveileder i doktorgradsarbeidet har vært Torunn Apelseth Oveland og biveiledere har vært Tor Hervig, Anne Berit Guttormsen og Andrew P. Cap.