Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Håndtering av streptokokkinfeksjoner i hud og bløtdeler

Eivind Rath disputerer 15.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Diagnosis, Severity Assessment and Treatment of Streptococcal Skin and Soft Tissue Infections".

Hovedinnhold

Hud- og bløtdelsinfeksjoner forårsaket av beta-hemolytiske streptokokker (BHS) er vanlige grunner til innleggelse i sykehus. Oftest sees de moderat alvorlige infeksjonene cellulitt og erysipelas (i dagligtale rosen). Nekrotiserende bløtdelsinfeksjoner (NBDI, i dagligtale kjøttetende infeksjoner) er sjeldne, men livstruende. I dette arbeidet har vi studert kliniske og immunologiske aspekter ved moderate og livstruende infeksjoner, for å forbedre diagnostikk og veilede rett behandling.

Avhandlingen inkluderer fire artikler. Den første beskriver pasienter behandlet i sykehus for cellulitt og erysipelas i ansiktet. Vi har vist at BHS forårsaker de fleste slike infeksjoner og at denne gruppen består av relativt milde infeksjoner som krever kort behandlingstid og har få komplikasjoner. I det andre arbeidet studerte vi bruk av et modifisert skåringsverktøy for alvorlighetsgrad av mistenkt cellulitt, erysipelas og NBDI, og beskriver antibiotikabehandling i relasjon til alvorlighetsgrad. Overbehandling var vanlig og visse typer antibiotika var forbundet med diaré. Skåringsverktøyet viste seg i stor grad å kunne predikere risiko for et komplisert forløp. Tredje artikkel beskriver en stor skandinavisk studie med NBDI forårsaket av BHS. Her vises risikofaktorer for NBDI sammenlignet med cellulitt/erysipelas. Tilleggsbehandling med intravenøse antistoffer var forbundet med redusert dødelighet. I det siste arbeidet har vi sett at målinger i blod av proteiner, som har en rolle i immunforsvaret, kan bidra til å skille NBDI fra moderate infeksjoner. Vi har også studert om slike målinger kan gi informasjon om forløp ved de mest alvorlige infeksjonene.

Totalt sett viser studiene den sentrale rollen til BHS ved hud- og bløtdelsinfeksjoner, viktige behandlingsutfordringer samt spekteret av risikofaktorer, kliniske karakteristika og immunaktivering. Funnene gir et forbedret kunnskapsgrunnlag for å bedre diagnostikk, behandling og muligens identifisere nye terapeutiske mål.

Personalia

Eivind Rath (f. 1982) er oppvokst i Alversund, Nordhordland og utdannet lege ved UiB (2008). Han er spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer og arbeider som overlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon, Medisinsk klinikk, og som seksjonsoverlege med Mottaksklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgraden utgår fra Klinisk institutt 2, UiB. Hovedveileder: Seksjonsoverlege, førsteamanuensis (UiB) Trond Bruun. Biveileder: Assisterende klinikkdirektør, Professor (UiB) Steinar Skrede.