Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Rasemessig oversettelse i russisk hiphop og online feminisme

Dinara Yangeldina disputerer 14.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "The politics of racial translation".

Hovedinnhold

I sin doktorgradsavhandling utforsker Yangeldina hvordan oversettelser av det amerikanske, engelskspråklige idiomet ‘rase som motstand’ fungerer i russiskspråklig hiphop og on-line feminisme i perioden 2012–2018. Hun argumenterer for at oversettelse er en generativ snarere enn en imiterende prosess og selve forutsetningen for den geografiske forflytning av ideer, og slik et sted for forhandling der ting produseres som ‘fremmede’. Avhandlingen befinner seg i skjæringspunktet mellom kjønns- og seksualitetsstudier, rase- og etnisitetsforskning og postsovjetiske kulturstudier, og framhever oversettelse både i sitt teoretiske rammeverk og i sin metodologiske forskningsdesign. Tilnærming til oversettelse er inspirert av feministisk teori, feministisk antropologi, oversettelsesstudier og sosiolingvistikk, samt av transnasjonale perspektiver på rasialisering og den voksende forskningen på rase i Russland.

Ulike oversettelser av ‘rase’ er gjennomsyret av kjønns- og seksualitetsdynamikk, implisert i geopolitiske konfrontasjoner og informert av russisk imperialistisk tenkning. Hun argumenterer for at oversettelsen er generativ på flere sentrale måter. Den skaper nye og moderne formspråk (russiskspråklig on-line feminisme og kommersiell hiphop), nye identitetskategorier knyttet til bestemte oversettelsesstrategier eller motstanden mot dem, samt affektive responser til oversettelsesvalg og oversettelsesprosjekter som stigmatiseres eller verdsettes som ‘fremmede’. Oversetterne nærmer seg det engelskspråklige formspråket ‘rase som motstand’ som noe ‘fremmed og moderne’ som peker mot en avansert tid og et avansert sted, USA, for slik å gi kredibilitet og modernisere russiskspråklig feminisme og russiske musikkscener. Fremmedgjøring blir altså en kilde til modernisering. Men denne oversettelsesstrategien kan også gjøre oversetterne selv fremmede, noe som fremmer jakten på originalitet, forsøk på å forhandle oversettelsens stigma og å bøte på følelsen av kronisk inautentisitet.

Personalia

Dinara Yangeldina har en dobbel mastergrad i sosiologi fra St. Petersburg Stats Universitet, Russland og Bielfeld Universitet, Tyskland (2011) og en mastergrad i kjønnstudier fra Sentral Europeiske Universitetet, Ungarn (2014). Siden 2016 har hun vært doktorgradskandidat ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK), UiB. Hovedveileder i arbeidet med doktorgraden har vært professor Randi Gressgård (UiB) og biveileder har vært seniorlektor Redi Koobak (University of Strathclyde).