Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Utforsking av potensielle fototermiske og elektriske anvende

Shihao Wei disputerer 26.6.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Experiments and Models of Carbon Black-based Nanofluids for Photothermal and Electrical Applications".

Hovedinnhold

Nanofluider er suspensjoner bestående av nanopartikler jevnt fordelt i et basisfluid. Tilstedeværelsen av nanopartikler i fluidet fører til forbedring av termiske og elektriske egenskaper. Denne unike kombinasjonen av egenskaper gjør nanofluider svært lovende for en rekke anvendelser, spesielt innenfor fototermisk og elektrisk teknologi. I denne studien ble karbonbaserte (CB) nanofluider syntetisert og brukt som arbeidsfluider i en rektangulær direkteabsorberende solfanger (DASC). Den termiske ytelsen til DASC ble undersøkt både eksperimentelt og numerisk. Resultatene viste at bruken av nanofluider førte til en betydelig økning i termisk effektivitet sammenlignet med konvensjonelle arbeidsfluider. Basert på CB-nanofluider ble det oppnådd ytterligere fremskritt ved å syntetisere CB elektrolytt-nanofluider (ENF-er) som inneholdt natriumsulfat eller natriumhydroksid. Disse ENF-ene ble brukt som elektrolytter i vannelektrolyseprosesser. Funnene i studien viste at den forbedrede elektriske og termiske ledningsevnen til ENF-ene resulterte i økt effektivitet i hydrogenproduksjon og redusert energiforbruk under elektrolyseprosessen.

Personalia

Shihao Wei ble født i 1993 i Wuhan, Kina. Han fullførte bachelor i olje og gasslagring og transport ved Wuhan University of Technology. Han oppnådde sin mastergrad i olje og gassingeniørfag ved Chongqing University. I 2019 startet han sin doktorgrad ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen, under veiledning av professorene Pawel Kosinski og Boris Balakin.