Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Karakteristikk hos pasienter med kroniske kjevesmerter (TMD)

Kordian Staniszewski disputerer 1.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Biological markers and cognitive function in painful temporomandibular disorder".

Hovedinnhold

Smertefull temporomandibulær lidelse (pTMD) er preget av smerte, nedsatt gapeevne og tyggefunksjon i tyggemusklene og kjeveleddet. Tilstanden pTMD kan være svært krevende både for pasientene og behandlerne i helsevesenet. For pasientene kan dette føre til middels til sterke og langvarige smerter, nedsatt livskvalitet, dårlig søvnkvalitet, og nedsatt arbeidsevne. Behandlingen av alvorlige tilfeller pTMD kan være kompleks, og kreve samarbeid mellom tannleger, leger, fysioterapeuter og psykologer.

pTMD-pasientene i avhandlingen led av høye nivåer av psykososialt stress, inkludert selvopplevde kognitive vansker, angst, depresjon, grubling, smerterelatert katastrofetenkning og lav livskvalitet relatert til oral helse. Alle de ovennevnte faktorene kan være viktige karakteristika ved pTMD. Disse faktorene kan gjøre det vanskeligere å mestre kroniske smerter og vanlige hverdagsoppgaver. Høyere smerteintensitet hos pasienter med pTMD var signifikant assosiert med forverring av symptomene, noe som indikerer at pasienter med høy smerteintensitet kan ha risiko for kronisk TMD. Den testede nevrokognitive funksjonen var lik hos pTMD pasientene sammenliknet med en frisk kontrollgruppe.

Avhandlingen bygger på 4 artikler og en populasjon av 129 pTMD pasienter fra et nasjonalt, tverrfaglig utredningsprogram for pTMD pasienter ved Haukeland Universitetssykehus i Bergen, på oppdrag av Helsedirektoratet. Det ble senere rekruttert kontrollgrupper av friske individer til sammenlikning med pTMD-pasientene. Avhandlingen viser resultater fra målte biologiske markører i spytt og blod, testing av nevrokognitiv funksjon, og måling av psykososiale faktorer og funksjon ved hjelp av ulike spørreskjema.

Avhandlingen er ment for å bidra til å forbedre fremtidig behandling av pTMD pasienter, gjennom å kunne forbedre retningslinjer for behandling, samt et mer individuelt tilpasset behandlingsopplegg for den enkelte pasient.

Personalia

Kordian Staniszewski er utdannet tannlege ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen utgår fra Medisinsk Fakultet ved UiB, og er et samarbeid med Psykologisk Fakultet og Haukeland Universitetssykehus. Veiledergruppen fra Medisinsk- og Psykologisk Fakultetet bestod av professor Annika Rosén som hovedveileder, og professor Åsa Hammar, professor Anders Johansson, og professor Arne Tjølsen som biveiledere.