Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Er behandling av barnekreft kostnadseffektiv i Etiopia?

Mizan Kiros Mirutse disputerer 28.8.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Childhood Cancer in Ethiopia: Treatment Abandonment Rate and the Cost and Cost-Effectiveness of Service Delivery".

Hovedinnhold

Den totale overlevelsen for barn med kreft er åtte av ti i høyinntektsland, mens bare to til tre av ti overlever i fattigere land. Denne drastiske forskjellen i overlevelsesrater kan forklares av utilgjengeligheten av pediatriske krefttjenester, sen presentasjon av symptomer og en lav andel barn som fullfører behandlingen. I denne avhandlingen fant Mizan Kiros Mirutse at helsepersonell som jobber med kreft hos barn i Etiopia rapporterer at 34% av de få som kommer til sykehus ikke fullfører behandlingen (variasjon: 29% til 39%). Hovedårsakene er de høye personlige kostnadene for helsetjenester, familier som ikke har råd til behandlingen, lange reiseavstander til behandlingssentre, lange ventetider for omsorg og mangel på kunnskap om at barnekreft ofte kan kureres. I motsetning til den populære antakelsen om at barnekreftbehandling er kostbar og ikke kostnadseffektiv, viste Mizan Kiros Mirutse at barnekreftbehandling i de fleste tilfeller er rimelig og kostnadsmessig effektiv i Etiopia. Den årlige kostnaden for å drive en dedikert pediatrisk kreftavdeling per behandlet barn i 2019 var omtrent 6000 kroner (variasjon: 5000 til 11000 kroner), noe som myndighetene har råd til med tanke på det lave antallet pasienter som trenger omsorg (rundt 4000 per år). Det er også svært sannsynlig at behandlingen er kostnadseffektiv, med et kostnads-effektivitetsforhold på rundt 3600 kroner per gode leveår oppnådd. Dette kan anses som kostnadseffektivt selv ved en streng grense for kostnad per vunnet leveår (50% av BNP per innbygger i Etiopia = ca. 5000 kroner). Disse forskningsresultatene kan ha betydning for politiske beslutningstakere i Etiopia og gjøre diagnostikk og behandling av kreft hos barn til en høyere prioritet i Etiopia. I tillegg kan kunnskap om årsaker til manglende fullføring av behandling bidra til å bedre kvaliteten på behandlingsprogrammet.

Personalia

Mizan Kiros Mirutse er utdannet lege fra Addis Ababa i 2012 og har en mastergrad i global helse fra Universitetet i Bergen. Gjennom sin omfattende akademiske opplæring, ti års profesjonell erfaring i det etiopiske helsevesenet og aktive deltakelse i globale helseplattformer, har Dr. Mirutse opparbeidet omfattende erfaring og ekspertise innen felt som global helse, helsesystemer, helseøkonomi og finansiering. Kandidaten utgår fra Senter for internasjonal helse ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Hovedveileder har vært Professor Ole Frithjof Norheim, og medveiledere Solomon Tessema Memirie og Mieraf Tadesse Tolla.