Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hjerne- og ryggmargsskader i Etiopia

Tsegazeab Laeke Teklemariam disputerer 25.8.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Neurotrauma care in Ethiopia: Building for the future".

Hovedinnhold

Hjerne- og ryggmargsskader i Etiopia Tsegazeab Laeke disputerer 25.8.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Neurotrauma care in Ethiopia: Building for the future". Nevrokirurger ved Haukeland universitetssykehus har siden 2006 drevet et omfattende nevrokirurgisk opplæringsprogram sammen med universitetssykehusene i Addis Ababa i Etiopia. Programmet har etter hvert lyktes med å utvikle en bærekraftig nevrokirurgisk virksomhet i Etiopia og mange pasienter får nå et kvalitetsmessig godt behandlingstilbud. Laeke er første nevrokirurg fra utdanningsprogrammet som tar doktorgrad. Det etiopiske helsevesenet er preget av betydelige ressursbegrensninger på mange nivå og det er vanskelig å gi pasientene best mulig behandling til riktig tid. I denne avhandlingen har Laeke studert hvordan dette påvirker behandlingen av pasienter med hjerne- og ryggmargsskader. Dette er en stor gruppe pasienter og de fleste er unge mennesker i arbeidsfør alder. Mange pasienter opplever betydelige forsinkelser fra skadested til behandling på sykehus fordi det er stor mangel på ambulanser. Mange pasienter blir skadet i forbindelse med bygningsarbeid på grunn av manglende sikringstiltak. Mange pasienter med alvorlige skader kan ikke behandles på sykehus fordi de mangler intensivmedisinsk kapasitet. Nesten all rehabilitering blir overlatt til familiene fordi det ikke finnes rehabiliteringstilbud. Avhandlingen gir en god oversikt over pasientene, skadene og behandlingen samt hvordan det går med pasientene. Samtidig har man fått bedre forståelse for hvilke begrensninger som finnes i behandlingskjeden, og hvor det er mest hensiktsmessig å prioritere fremtidige innsatser.

Personalia

Tsegazeab Laeke (f. 1986) er oppvokst i Addis Ababa, Etiopia. Han er utdannet lege ved Universitetet i Addis Ababa i 2009, ble spesialist i nevrokirurgi i 2014 og arbeider som overlege ved nevrokirurgisk avdeling, Addis Ababa Universitetssykehus. Doktorgraden utgår fra Klinisk institutt 1 og Senter for internasjonal helse, UiB. Hovedveileder: Overlege/førsteamanuensis Terje Sundstrøm. Biveiledere: Professor Morten Lund-Johansen og professor Bente E. Moen.