Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hvordan påvirker romvær klima?

Jone Edvartsen disputerer 15.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Investigating the impact of space weather on the polar atmosphere using rigorous statistical methods".

Hovedinnhold

Når solen brenner, eller rettere sagt eksploderer, slynges elektrisk ladde partikler ut i rommet i alle retninger. Noen av disse partiklene vil ende sin ferd gjennom rommet med å kollidere med jordens atmosfære - en prossess vi kaller partikkelnedbør. Dette skaper det velkjente nordlyset (og sørlyset). Det som er mindre kjent, er at energioverføringen mellom solvinden og atmosfæren potensielt kan bidra til å påvirke klima.

Avhandlingen undersøker to antatte koblinger mellom romvær og klima: én kobling via påvirkning av elektriske felt og en annen gjennom partikkelnedbør. Det er lagt stor vekt på presis bruk og forståelse av de statistiske metodene som er anvendt gitt kompleksiteten og potensielle feilkilder. Arbeidet avdekker at koblingen via elektriske felt trolig har oppstått i vitenskapelige data som følge av feil anvendelse av de statistiske metodene, snarere enn som et resultat av en fysisk prosess. I motsetning er koblingen via partikkelnedbør mer robust i henhold til moderne statistiske standarder. Resultatene antyder at denne koblingen kan bli stadig mer relevant i et klima i endring. Samlet sett gir arbeidet en dypere forståelse av romværets innvirkning på atmosfæren og av hvilke analyseverktøy som er passende, samt hvilke som potensielt kan gi feilaktige resultater.

Jone Øvretvedt Edvartsen tok sin bachelor- og mastergrad i fysikk ved Universitetet i Bergen. Under mastergradsstudiet undersøkte han også koblingen mellom romvær og klima.

Personalia

Jeg avla min doktorgradsavhandling ved Birkelandsenteret for Romforskning ved Universitetet i Bergen, under veiledning av Ville Maliniemi og Hilde Nesse. Både min bachelor- og mastergrad i fysikk ble også tatt ved Universitetet i Bergen.