Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hva sier oss seismiske data om reservoaregenskaper?

Saskia Tschache disputerer 28.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Quantitative seismic interpretation in thin-bedded geology using full-wavefield elastic modelling".

Hovedinnhold

Under aktive seismiske målinger blir reflekterte bølger fra undergrunnen registrert av sensorer på ulike avstander (offset) fra kilden. Etter omfattende bearbeiding og bildebehandling kan måledataene på disse ulike offsetene brukes til å finne reservoaregenskaper ved hjelp av en metode som kalles AVO (Amplitude Variation with Offset) inversjon. Denne metoden brukes for å skille mellom væskeinnhold i porøse sandsteiner, dvs. å skille mellom vann, olje eller gass. Imidlertid er det mange fallgruver i denne AVO-analysen, som er delvis knyttet til en altfor forenklet modell for bølgeutbredelse i jorden.

Saskia har i sitt doktorgradsprosjektet fokusert på to hovedområder: (i) undersøke og implementere et mer egnet modelleringsverktøy og (ii) bruke dette verktøyet i en bayesiansk klassifiserings- og inversjonsmetode for å kvantifisere usikkerheten i estimeringen av reservoaregenskaper.

Saskia har presentert hvordan usikkerheten i porevæske-klassifisering kan kvantifiseres når tynne sementerte lag er til stede i en sandsteinsreservoar. Hun har vist at det er vanskeligere å skille mellom vann, olje eller gass i så fall.

Hun har utviklet en inversjon som kan brukes på AVO-data for å produsere kart over de mest sannsynlige estimatene av viktige reservoaregenskaper, som andelen porøse sandlag og oljeinnholdet i et reservoar i tillegg til usikkerhetene i estimatene.

Personalia

Saskia Tschache (f. 1991) fullførte en mastergrad i geofysikk ved det tekniske universitetet bergakademiet Freiberg i Tyskland i 2015. Etter noen år i akademia og industri har hun i perioden 2020 til 2023 jobbet som doktorgradskandidat ved CGG i et industriell doktorgradsprosjekt i samarbeid med Universitetet i Bergen. Hennes veiledere gjennom doktorgradsarbeidet har vært Prof. Einar Iversen, Dr. Vetle Vinje og Dr. Jan Erik Lie.