Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ureteroskopi hos spesielle pasientgrupper

Charles Patrick W. Jones disputerer 22.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Ureteroscopy in Special Populations".

Hovedinnhold

Ureteroskopi er en endoskopisk prosedyre (kikkert undersøkelse) i øvre urinveier. Prosedyren er den viktigste og vanligste operasjonen som utføres på pasienter med nyrestein, og gjøres nå rutinemessig som dagkirurgi. Hos enkelte spesielle pasientgrupper er det imidlertid tilleggsutfordringer som kan gjøre ureteroskopi mer krevende, og per i dag har det vært forsket lite på disse pasientgruppene. Charles Jones har i sin doktorgrad studert resultatene av ureteroskopi hos fire forskjellige spesielle pasientgrupper; barn, gravide, svært gamle pasienter (≥ 85 år) og pasienter med urinavledninger etter at blæren har blitt fjernet (cystectomi). Målet var å identifisere utfordringer og strategier i den endourologiske behandlingen hos disse spesielle pasientene. Doktorgraden består av til sammen 7 artikler. Studiene viser at det er overlappende strategier og hensyn som kreves når man utfører URS i disse spesielle populasjonene, inkluderert pasientutvelgelse, valg av utstyr og forholdsregler med hensyn til peroperative røntgenundersøkelser. Bred endourologisk erfaring hos kirurgen gir bedre resultater i disse operasjonene hos alle pasientgruppene.

Personalia

Charles Patrick Jones (f.1988) er født i London og avla medisinsk embetseksamen ved Universitet i Bristol i 2013. Han flyttet til Bergen og Norge i 2021 for å fullføre spesialist utdanningen i urologi ved Haukeland Universitetssjukehus. Avhandlingen utgår fra Klinisk Insititutt (K1), Universitet i Bergen og Urologisk Avdeling, Kirurgisk Klinikk, Haukeland Univerisitetssjukehus. Førsteamaneunsis Øyvind Ulvik er hovedveileder. Professor Christian Beisland og Professor Bhaskar Somani er medveileder