Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kommentarfelt i et demokratisk samfunn

Magnus André Knustad disputerer 26.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Comment sections and their role in a democratic society".

Hovedinnhold

Avhandlingen utforsker rollen kommentarfelt har i et demokratisk samfunn. Tre interessefelt er blitt forsket på gjennom tre artikler: effekten av anonymitet på antisosial atferd, anklagelser av trolling, og mediekritikk i kommentarfelt. Avhandlingen presenterer disse forskningsprosjektene og diskuterer kommentarfelts rolle I et demokratisk samfunn, samt de metodologiske utfordringene som følger med når man forsker på kommentarfelt.

Siden antisosial atferd blir diskutert mye og anonymitet ofte blir brukt for å forklare slik atferd, ble en studie gjennomført der anonyme og ikke-anonyme kommentarer fra samme plattformer ble analysert. Anonymitet hadde en liten, men statistisk signifikant effekt på antisosial atferd. Avhandlingen har også funnet at anklagelser av trolling ofte var politisk motivert og brukt for å se bort fra andres argumenter man ikke var enige i, og at disse anklagelsene stort sett ble ignorert av andre deltakere og de som ble anklaget. Til slutt utforsker og kategoriserer avhandlingen kritikk av media i kommentarfelt. Tre typer kritikker blitt identifisert: kritikk av fokus, kvalitet og integritet. En andre dimensjon, målet for kritikk, ble også identifisert: journalister, nyhetsorganisasjoner, og media.

Avhandlingen konkluderer med at kommentarfelts rolle i et demokratisk samfunn er utfordrende, og at det største hinderet for at kommentarfelt skal spille en viktig positiv rolle er antisosial atferd. Men kommentarfelt har stort potensial til å kunne bli en demokratisk verdifull form for offentlige ytringer som får folk til å besøke nyhetsnettsteder, det er en plattform der folks meninger blir utfordret, og en plattform for konstruktiv kritikk av media.

Personalia

Magnus André Knustad har jobbet med sin avhandling ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium, Universitetet i Bergen. Veilederne har vært Jill Walker Rettberg og Hallvard Moe. Knustad har tidligere studert psykologi og digital kultur.