Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kan kirurgisk behandling av eggstokkreft skreddersys?

Cecilie Fredvik Torkildsen disputerer 26.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Rethinking High-Grade Serous Ovarian Carcinoma: Comprehensive Bioprofiling for Enhanced Identification of Surgical Phenotypes and Treatment Outcomes".

Hovedinnhold

Eggstokkreft rammer rundt 500 kvinner i Norge hvert år. Til tross for betydelige fremskritt innenfor kirurgisk og medisinsk behandling er prognosen fremdeles dårlig. Ofte foreligger det spredning på diagnosetidspunktet. Kirurgi er sentralt i behandlingen, fortrinnsvis før cellegift, og prognosen er best dersom alt synlig tumorvev kan fjernes. Dersom dette ikke er mulig får pasientene cellegift før operasjonen. Det kirurgiske resultatet påvirkes av svulstens vekstmønster og biologiske egenskaper, pasientens allmenntilstand og kirurgiske ferdigheter. Selv om man vet at kirurgisk behandling er viktig vet vi fortsatt ikke hvordan man kan identifisere de pasientene som vil ha størst nytteeffekt. En bedre kartlegging av hvordan svulstens biologiske egenskaper påvirker den kirurgiske behandlingen og sykdomsutviklingen er derfor nødvendig.

En av de største utfordringene er å forstå hvorfor pasienter med lignende sykdomsbilde responderer ulikt på samme behandling. Torkildsen har utført analyser av genetiske, metabolske og immunologiske biomarkører i vev og blodprøver fra pasienter med eggstokkreft. Prøvemateriale fra Universitetssykehusene i Bergen og Stavanger er analysert, og hun har avdekket nye markører som kan åpne for en mer persontilpasset kirurgisk tilnærming og som bidrar til å kunne forutsi behandlingsutfallet hos pasienter med eggstokkreft. Torkildsen har vist at både genetiske funn i svulstene og immunologiske markører i blodprøver kan knyttes mot kirurgisk utfall, i tillegg til pasientkarakteristika.

Funnene i avhandlingen bidrar til økt sykdomsforståelse. På sikt vil mer målrettede kirurgiske strategier og medisinsk behandling resultere i forbedret overlevelse og livskvalitet for pasientene.

Personalia

Cecilie Fredvik Torkildsen (f. 1982) fra Stavanger er utdannet lege ved UiB (2007). Hun fullførte spesialiseringen i fødselshjelp og kvinnesykdommer i Haugesund og Stavanger og jobber som overlege ved Kvinneklinikken i Stavanger, universitetslektor ved UiB og lege i IMPRESS-studien. Doktorgraden utgår fra Centre for Cancer Biomarkers, Klinisk institutt 2, UiB. Hovedveileder er forsker Liv Cecilie Vestrheim Thomsen. Biveiledere er professor Line Bjørge og førsteamanuensis Ragnar Kvie Sande.