Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Atlantisk laks får økt oksidasjon i vevene om våren?

Peng Yin disputerer 22.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Decoding Springtime Oxidation in Postsmolt Atlantic Salmon: Implications for Redox Signaling and Growth".

Hovedinnhold

Dette doktorgradsarbeidet gir et viktig innblikk i redoksmetabolisme og fysiologi hos Atlantisk laks som svar på sesongmessige signaler som daglengde og temperatur. Atlantisk laks i sjømerder er eksponert for ulike miljøforhold, inkludert endringer i daglengde og temperatur, som kan påvirke deres fysiologiske og atferdsmessige responser, inkludert deres oksidative status. Økt daglengde og temperatur om våren stimulerer veksten hos atlantisk laks, ledsaget av økt oksidativt stress. Imidlertid er de underliggende mekanismene fortsatt uklare.

Målet med studiet var å undersøke effektene av ulike eksperimentelle betingelser, implantasjon av veksthormon (GH), varierende daglengde og kombinasjonen av daglengde og temperatur gjennom vår, sommer og høst, på redoks metabolisme og vekst hos laks. Ekstra veksthormon svekket først veksten, men økte veksthastigheten mot slutten av forsøket, noe som resulterte i forhøyet oksidativt stress i lever og muskel hos laksen. Ett fôr ble tilsatt høyere nivåer av vitamin C og E enn kontrollfôret og dette reduserte oksidativt stress forårsaket av veksthormon. Arbeidet viste at en endring i fotoperiode fra vår til høst, uten samtidig temperaturøkning, var tilstrekkelig til å stimulere vekst og endre oksidativ status i vevene hos Atlantisk laks. Peng Yin har også studert de molekylære mekanismene som ligger til grunn for redoksmetabolismen og endringer i denne, i forhold til den raske økningen i vekst om våren og sommeren. Den miljødrevne antioksidantresponsen var tett knyttet til fysiologisk funksjon, inkludert signaler som styrer vekst og katarakt. Samlet sett viser studiet at det er tette assosiasjoner mellom sesongvariasjon i daglengde og temperatur, veksthormon, antioksidanttilskudd og redoksmetabolisme hos postmolt atlantisk laks, og gir viktige innspill til hvordan man kan finjustere oppdrettsmiljøet for å bidra til optimal vekst, fiskehelse og velferd i akvakultur.

Personalia

Peng Yin (født 1993 i Zhanjiang, Kina) har en mastergrad i ernæring hos akvatisk dyr fra Sun Yat-sen-universitetet. I 2019 flyttet han til Bergen hvor han startet sin doktorgrad ved Havforskningsinstituttet og Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder er Dr. Kristin Hamre, og biveileder Prof. Erik-Jan Lock.