Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ernæring, vekst, stimulering og hjernens utvikling

Ravi Prakash Upadhyay disputerer 28.9.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Nutrition, growth and neurodevelopment in children from low resource settings in India".

Hovedinnhold

I mange lav- og middelinntektsland (LMICs) når mange barn ikke sitt utviklingspotensial på grunn av faktorer som dårlig ernæring og utilstrekkelig tidlig utviklingsstimulering. Dette ph.d.-prosjektet hadde som mål å avdekke noe av det komplekse samspillet mellom kritiske faktorer som ernæring, vekst og tidlig stimulering på hjernens utvikling. Arbeidet har brukt data fra tre forskjellige studier som har inkludert mer enn 2,500 Indiske barn som har vært fulgt opp til 8 år. I den første studien ble effektene av ernæringstilskudd med mikronæringsstoffer beriket med forskjellige mengder av melkeprotein målt ved 12 og 24 måneders alder. Resultatene fra dette randomiserte forsøket på mer enn 1200 barn indikerte at moderat melkeproteininntak ga midlertidige fordeler, spesielt når det gjelder motoriske ferdigheter og atferd ved 12 måneders alder. Det var derimot ingen varige effekter av intervensjonen. Tvert imot ble det funnet at høyere inntak av melkeprotein var knyttet til mer utfordrende atferd hos barnet når dette ble målt ved 24 måneders alder. Den andre studien målte sammenhengen mellom lineær vekst i forskjellige faser av barndommen og kognitive funksjoner ved 6-9 års alder. Vekst til barna fram til to års alder, men ikke senere predikerte kognitive funksjoner på dette tidspunktet. I den siste studien ble interaksjonen mellom tidlig stimulering og vekst på utvikling hos barn med lav fødselsvekt (LBW) undersøkt. Resultatene fra denne studien viste at tidlig stimulering var særlig viktig for barn med dårlig vekst. Barn med normal vekst utviklet seg uavhengig av kvaliteten på stimuleringen. Resultatene fra ph.d.-prosjektet viser at de første to leveår er viktige for barns utvikling og at forskjellige risikofaktorene virker sammen. Intervensjoner for å bedre barnas utvikling burde starte tidlig og være tilpasset barnas behov.

Personalia

Ravi Prakash Upadhyay er utdannet lege (M.D) fra All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Han er også en DBT/Wellcome Trust India Alliance Early Career Fellow. Han jobber som forsker ved “Society for Applied Studies, New Delhi”. Doktorgradsprosjektet utgår fra Senter for Internasjonal Helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder var Tor A. Strand, og medveiledere Mari Hysing, Sunita Taneja og Nita Bhandari.