Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ny innsikt i diabetesmekanismer

Laura Kind disputerer 12.10.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Molecular mechanisms of HNF-1A mediated gene transcription in health and diabetes".

Hovedinnhold

Glukosebalansen hos mennesker er i stor grad styrt av spesialiserte celler i bukspyttkjertelen kalt β-celler. Disse endokrine cellene er avgjørende for å opprettholde stabile blodsukkernivåer ved at de kan skille ut insulin som respons på høye nivåer av glukose. Etter opptak av mat, stiger blodsukkernivåene og aktiverer β-celler til å skille ut insulin som fører til at blodsukkernivåene går tilbake til normalen. En svekkelse av β-celle funksjonen eller insulinresponsen i perifert vev kan føre til ulike typer av diabetes. Differenserte β-celler er kontrollert av en finjustert gentranskripsjonelt nettverk som inkluderer viktige transkripsjonsfaktorer, som for eksempel HNF-1A, HNF-4A, MAFA, PDX1 og PAX6. Mange av disse faktorene er essensielle for β-celle funksjon og varianter i genene som koder for dem kan forårsake monogen diabetes eller økt risiko for type 2 diabetes.

Vi har studert struktur og funksjon av transkripsjonsfaktoren HNF-1A og undersøkt effekten av genetiske varianter assosiert med diabetes. Arbeidet har primært vært basert på biokjemiske og biofysiske metoder, komplementert med cellebaserte analyser. Vi har karakterisert ulike deler av HNF-1A proteinet og har analysert deres evne til å binde til spesifikke DNA promotersekvenser og til andre proteiner i β-celler. Oppsummert bidrar studien vår til ny innsikt i dette diabetesrelevante proteinet og bedre forståelse av HNF-1A-mediert gentranskripsjon ved helse og sykdom, og dette kan bane vei for nye tilnærminger i presisjonsmedisin ved diabetes.

Personalia

Laura Kind har mastergrad i biofysikk fra Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland (2018). Doktorgradsprosjektet har blitt utført ved Institutt for biomedisin i Arnesen Lab med Prof. Thomas Arnesen som hovedveileder og Prof. Pål Rasmus Njølstad og Prof. Petri Kursula som medveiledere.