Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Sykdom og død som følge av PVP-opphopning hos ruspasienter

Ida Viken Stalund disputerer 13.10.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Polyvinylpyrrolidone deposition disease - The role of pathology in understanding disease and death in persons with opioid addiction and intravenous drug use".

Hovedinnhold

Noen personer med opioidavhengighet og injiserende rusbruk injiserer legemidler som er laget for å tas gjennom munnen. Mange slike legemidler inneholder tilsetningsstoffer som kan gi skade på vev og organer dersom de injiseres. Ved Avdeling for patologi på Haukeland universitetssykehus ble det i 2013 oppdaget opphopning av tilsetningsstoffet polyvinylpyrrolidon (PVP) i vevsprøver fra pasienter med opioidavhengighet. Opphopningen var forårsaket av injisering av legemidler brukt i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) som var ment for å tas gjennom munnen. Doktorgradsprosjektet har hatt som mål å utforske omfanget og konsekvensene av PVP-opphopning hos ruspasienter. Vi har påvist opphopning av PVP i nesten alle kroppens vev og organer, men flest tilfeller er påvist i nyre, tarm og bein. Resultatene tyder på at PVP-opphopningen har ført til alvorlig sykdom i form av nyresvikt, beinmargssvikt og beinbrudd og hos to pasienter sannsynligvis bidratt til døden. Kilden til PVP-opphopningen var en viss type metadon med høyt innhold av PVP, og funnene i vevsprøver førte til at salget av denne typen metadon ble stanset i 2014. Dette har hindret nye tilfeller av PVP-opphopning og dermed sannsynlig forhindret sykdom og død hos personer med opioidavhengighet og injiserende rusbruk.

Personalia

Ida Viken Stalund (f. 1985) er oppvokst på Frekhaug utenfor Bergen og er utdannet cand.med. ved NTNU (2012). Hun jobber som lege i spesialisering på Avdeling for patologi ved Haukeland universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet er finansiert av det regionale samarbeidsorganet Helse Vest og utgår fra Avdeling for patologi ved Haukeland universitetssykehus og Klinisk institutt 1 ved Universitetet i Bergen. Førsteamanuensis Sabine Leh er hovedveileder, og Professor Hans-Peter Marti er biveileder.