Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Hurtig diagnostikk av pasienter med nedre luftveisinfeksjoner

Sondre Serigstad disputerer 26.10.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Syndromic molecular testing in adults hospitalized for suspected community-acquired pneumonia".

Hovedinnhold

Samfunnservervet lungebetennelse er en av de vanligste årsakene til innleggelse i sykehus. Til tross for at lungebetennelse ofte medfører alvorlig sykdom, finner man sjelden ut hvilke bakterier og/eller virus som står bak. Dette er i stor grad relatert til utfordringer med å skaffe en prøve fra nedre luftveier, samt at standard mikrobiologiske metoder i stor grad baserer seg på bakteriologisk dyrkning, som både er en langsom metode og dessuten kan være lite sensitiv.

Avhandlingen tar for seg viktige utfordringer relatert til mikrobiologisk diagnostikk hos pasienter med lungebetennelse. Ved å følge en trinnvis prosedyre viser man at det er mulig å skaffe en prøve fra nedre luftveier hos de fleste av pasienter med mistenkt nedre luftveisinfeksjon allerede i akuttmottaket. Ved å undersøke disse prøvene med et nyutviklet PCR-basert panel tilpasset lungebetennelse (syndrombasert PCR-panel), finner man langt flere mikrober på kortere tid sammenliknet med standard metoder som brukes på de fleste sykehus i dag. Den siste artikkelen i avhandlingen undersøker halsprøver som et alternativt prøvemateriale til prøver fra nedre luftveier og viser at halsprøver kan være et mulig alternativ for mikrobiologisk testing i akuttmottaket.

Oppsummert viser avhandlingen at det er mulig å oppnå mikrobiologiske resultater hos en stor andel av pasienter med lungebetennelse allerede få timer etter innleggelse. Rask påvisning av luftveismikrober kan potensielt redusere unødvendig bruk av antibiotika og øke andelen pasienter som får mikrobiologistyrt behandling. Fremtidige studier av syndrombaserte PCR-paneler bør fokusere videre på kliniske endepunkter, kostnadseffektivitet og utvikling av implementeringsstrategier for eventuell innføring i klinisk praksis.

Personalia

Sondre Serigstad (f. 1987) er oppvokst i Bergen og utdannet lege i 2012 ved Universitet i Bergen (UiB). Han jobber i dag i Mottaksklinikken på Haukeland Universitetssjukehus. Doktorgraden utgår fra Klinisk institutt 1, UiB. Hovedveileder: Professor (UiB) Harleen Grewal. Biveiledere: Professor (UiB) Rune O. Bjørneklett, og spesialist i medisinsk mikrobiologi, dr. Siri T. Knoop (Haukeland Universitetssjukehus og UiB).