Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Bakteriell kolonisering av kvinners fødselskanal og infeksjon

Josephine Tumuhamye disputerer 26.10.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Vaginal Colonization and Neonatal Infections in Central Uganda".

Hovedinnhold

Josephine Tumuhamye disputerer 26.10.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Vaginal Colonization and Neonatal Infections in Central Uganda: Etiology, Antimicrobial Resistance and Associated Factors.” Bakterier i kvinners fødselskanal blir ofte overført til deres nyfødte under fødsel. Noen av disse bakteriene kan forårsake sepsis blant de nyfødte, bl.a. gjennom infeksjon av navlestrengstumpen (omfalitt). Fordi disse bakteriene i økende grad er motstandsdyktige (resistente) mot ofte brukte antibiotika kan behandlingen bli utfordrende og sepsissykdommen livstruende. Det er derfor behov for å følge spredningen av disse bakteriene og deres resistensmønster nøye.

I perioden 2016-2018 gjennomførte forskningsgruppen som Josephine er en del av studier ved tre klinikker og et sykehus i og i nærheten av Kampala, hovedstaden i Uganda. Hun isolerte bakterier fra vaginalprøver fra nesten 1,500 fødende kvinner, og i en oppfølgingsstudie på ca. halvparten av deres nyfødte babyer isolerte hun bakterier fra navlestrengstumpen til de som fikk omfalitt. Videre isolerte hun bakterier fra blodet fra andre nyfødte som var blitt innlagt med sepsis på sykehuset.

To tredjedeler av kvinnene hadde potensielt patogene bakterier i sin fødselskanal. Nesten en tiendedel av barna utviklet omfalitt og nesten en tredjedel av disse hadde mulig patogene bakterier på sin navlestrengstump. Videre isolerte hun slike bakterier i blodet til 13% av barna som var innlagt med sepsis, noe som er i tråd med observasjoner i tilsvarende studier, men som sannsynligvis er et kraftig underestimat av den faktiske andelen.

Mange av de isolerte bakteriene var resistente mot en rekke forskjellige antibiotika som brukes i behandling av alvorlige bakterielle infeksjoner. Antibiotikaresistens ser derfor dessverre ut til å være et betydelig problem også i sentrale deler av Uganda, og tiltak for å begrense deres utbredelse vil være avgjørende for effektiv behandling av barn med sepsis.

Personalia

Josephine Tumuhamye har en Mastergrad (“Science in Immunology and Clinical Microbiology”) fra Makerere University i Uganda. Doktorgradsarbeidet utgår fra dette universitetets School of Public Health samt fra Institutt for global helse og samfunnsmedisin / Senter for Internasjonal Helse og dets SFF for Mødre- og Barnehelseintervensjoner (CISMAC) ved UiB, med Dr. Victoria Nankabirwa som hovedveileder og professor Halvor Sommerfelt, professor James Tumwine og ph.d. Freddie Bwanga som medveiledere.