Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ekstrapulmonal tuberkulose i Pakistan

Sabira Tahseen disputerer 2.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Extrapulmonary tuberculosis in Pakistan: Challenges in diagnosis and detection of drug resistance".

Hovedinnhold

Pakistan er et land med den femte høyeste tuberkulosebyrden globalt, og hvert år utvikler mer enn 600 000 mennesker tuberkulose (TB). I 2022 ble 70 % av de estimerte TB-tilfellene diagnostisert og startet på behandling. Mens flertallet av tuberkulosepasientene har sykdom i lungene (PTB), er rundt 18-20 % av pasientene rapportert å ha tuberkulose i andre organer kalt ekstrapulmonal tuberkulose (EPTB). Det er begrenset informasjon om EPTB og prevalensen av medikamentresistens hos disse pasientene. En registerbasert studie avslørte at i Pakistan, blant tuberkulosetilfeller som ble reportert i 2016, var lymfeknuter, pleura og mage blant de vanligste organene utenom lungene. I rutine tuberkuloseprograminnstillinger ble de fleste EPTB-tilfellene diagnostisert klinisk, og i mindre enn 1 % av tilfellene ble TB bekreftet bakteriologisk. Resultatene fra den andre studien viste at molecular WHO- recommended rapid diagnostic test kan gi rask laboratoriebekreftelse av TB i for mer enn 50 % av TB-lymfeknuter, mens diagnose er mulig i mer enn 95 % når histopatologi brukes i kombinasjon. Resistens mot viktige førstelinje-TB-medisiner ble analysert i to separate studier. Resistens mot rifampicin, et kjernemedisin som brukes i TB-behandling, var 2,7 %, ikke forskjellig fra prevalensen i PTB. Falsk resistens mot rifampicin ble rapportert med den raske metoden. Isoniazidresistens, dens genetiske profil og tilhørende ytterligere medikamentresistens i EPTB var lik PTB, spesielt med høy resistens mot fluorokinolon, et legemiddel anbefalt for behandling av isoniazidresistent TB. Bakteriologisk diagnose av EPTB er utfordrende på grunn av en snikende lumsk og paucibacillær sykdom. I steder som Pakistan kan mer sensitive nye generasjons molekylære analyser forbedre diagnostikken en ytterligere, men resultater for medikamentfølsomhet vil bare være tilgjengelige for en mindre del av laboratoriebekreftede EPTB-pasienter med et relativt høyere antall basiller.

Personalia

Sabira Tahseen er utdannet medisinsk med spesialisering i klinisk patologi og har 30 års erfaring fra arbeid i kliniske laboratorier og TB-diagnostikk. De siste 20 årene har hun vært tilknyttet Pakistans nasjonale TB-kontrollprogram. Hennes hovedansvar inkluderer strategisk planlegging, koordinering og teknisk veiledning for å forbedre tilgangen til kvalitetssikret TB-diagnose. Hun fullførte sin doktorgradsavhandling under veiledning av professor Dr Tehmina Mustafa.