Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Språk og skrivere på Island på 1300-tallet

Patrick Aaron Farrugia disputerer 3.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Language and Scribal Practice in Fourteenth Century Northern Iceland".

Hovedinnhold

De islandske middelaldermanuskriptene AM 573 4to og Reynistaðarbók AM 764 4to er nært sammenknyttede gjennom flere faktorer: tekstene hvert manuskript inneholder, den antatte tid- og stedfestingen for manuskriptproduksjonen, og skriverne som deltok i denne. Skriverne ser ut til å ha virket på Nord-Island, mer spesifikt ved velkjente bokproduksjonssteder innenfor Hólar bispedømme, i løpet av siste halvdel av trettenhundretallet. Manuskriptene, så vel som skriverne som produserte dem, har vært tema for tidligere undersøkelser, da man har antatt at manuskriptene deler minst én skriver og har vært tilknyttet lignende skrivermiljø.

Gjennom en analyse av utvalgte trekk ved språk, ortografi, og skrift i disse to manuskriptene med referanse til EMROON-databasen, revurderer dette prosjektet skriverhendene, altså hvilke skrivere som har skrevet manuskriptene. Som et resultat av undersøkelsen presenterer studien en presis gjennomgang av skriverhendene og legger frem en ny tid- og stedfesting for de to manuskriptene.

På bakgrunn av tendensene i skrivernes språk, ortografi og skrift argumenteres det for at skriverne vi finner i Reynistaðarbók AM 764 4to, samt den første skriveren i AM 573 40, hørte til et skrivermiljø som sannsynligvis fungerte aktivt rundt benediktinernonneklosteret ved Reynistaður i Skagafjörður, mens den andre skriveren i AM 573 4to var nærmere tilknyttet et annet miljø – nemlig det som produserte sagamanuskriptet Möðruvallabók AM 132 fol – og hadde sannsynligvis sitt virke ved Möðruvellir i Hörgárdalur.

Personalia

Patrick Aaron Farrugia (f.1992) er født i Georgetown, Ontario i Canada og fullførte sin mastergrad i Viking & Medieval Norse Studies ved Universitetet på Island i 2016. Avhandlingen ble fullført ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) ved Det humanistiske fakultet. Hovedveileder er Helen Leslie-Jacobsen og biveileder er Haraldur Bernharðsson.