Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kartlegging av appetittsenter i hjernen hos laks

Sissel Norland disputerer 3.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Organization, transformation, and activation of the melanocortin system in Atlantic salmon".

Hovedinnhold

Atlantisk laks (Salmo salar) er en nøkkelart i norsk oppdrettsnæring. For å unngå fôrspill er det viktig å få bedre forståelse av mekanismene som styrer appetitten gjennom regulering av sult og metthet, slik at fôringsregimet er i henhold til laksens behov. Melanokortinsystemet er viktig for reguleringen av appetitt og matinntak hos virveldyr (som også inkluderer menneske). Det består av et nettverk av konkurrerende nerver som utskiller signalstoffene nevropeptid y (npy) og agouti-relatert peptid (agrp) som stimulerer appetitten, samt kokain- og amfetaminregulert transkript (cart) og proopiomelanokortin (pomc) som hemmer appetitten og fôrinntaket.

I arbeidet har Norland benyttet ulike molekylære og histologiske metoder for å få oversikt over hjerneregioner som er involvert i appetittkontrollen hos laks. Resultatene viser et komplekst system og med mange flere genvarianter enn hos menneske. Videre viser hun at laksen har en region i hjernen som er sentral i appetittkontrollen lokalisert i den laterale tuberalkjernen av hypothalamus. Norland analyserte også hvordan appetittkontrollsystemet i hjernen endres gjennom laksens tidligste utvikling fra plommesekk til den spiser selv. I plommesekkfasen er hjernen i en “metthetstilstand”. Når den begynner å spise ser det ut som hjernen er i en “konstant sultfølelse” modus, som stimulerer spiseatferden. Et uventet funn var at appetittkontrollen hos yngelen påvirkes av lysforholdene i eggfasen. Alt i alt bidrar disse funnene i å øke vår forståelse av appetittkontroll og fôrinntak hos laks.

Personalia

Sissel Norland (f. 1991) er født og oppvokst i Stavanger. Hun fullførte mastergraden i utviklingsbiologi og fysiologi fra Universitetet i Bergen (UiB) i 2017 før hun startet arbeidet som universitetsstipendiat ved Institutt for biovitenskap i 2019. Doktorgradsarbeidet har vært utført ved UiB under veiledning av professor Jon Vidar Helvik, professor Ivar Rønnestad, dr. Mariann Eilertsen, og dr. Ana S. Gomes.