Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

On the Freshwater Transport in the Fram Strait

Theodoros Karpouzoglou disputerer 3.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "On the Freshwater Transport in the Fram Strait ".

Hovedinnhold

Øst-Grønlandsstrømmen bringer ferske vannmaser fra det sentrale Polhavet til Nordsjøen og Atlanterhavet. Dette eksporterte ferskere vannet påvirker lagdelingen i Nord Atlanteren, og kan bidra til variasjoner i den Atlantiske meridionale omveltende sirkulasjonen. I Framstredet, mellom Grønland og Svalbard, er styrken og egenskapene til denne strømmen systematisk overvåket ved hjelp av oppankrede instrumenter. Doktorgradsarbeidet presenterer oppdaterte tidsserier for perioden 2015–2019.

Resultatene indikerer at ferskvannstransporten har blitt mindre siden 2015. Denne nedgangen har sin årsak i redusert strømningshastighet sørover og at mengden ferskere polart vann har blitt tynnere og mer lagdelt. Mengden atlantisk vann i Framstredet har økt, noe som antyder en "atlantifisering". Nye observasjoner siden 2013 er benyttet for å beregne transport over Nordøst-Grønlandssokkelen for første gang, og det er undersøkt hvor mye mer ferskvann dette tilfører transporten i Øst-Grønlandsstrømmen. Over mye av sokkelen er observasjoner med instrumenter begrenset,  derfor brukes fjernmåling og vind data fra reanalyser. På sokkelen utgjør ferskvannstransporten minst 40 % av totalen i Framstredet. Usikkerheten er likevel stor og det kreves observasjoner på den vestlige delen av sokkelen for å gi nøyaktige estimater for Hvor stor transporten av ferskvann er ut av Polhavet. Til slutt analyseres variasjonen i tidsseriene mellom 2003-2020 og Det er identifisert tre vindmønstre som bidrar til høy ferskvannstransport i Framstredet. 
1) 13 til 24 måneder før er det anti-syklonske vind anomalier i det Eurasiske bassenget som driver konvergerende strømmer, når disse samler ferskvannet her slippes mer ferskvann ut.
2) 0-9 måneder før er det syklonske vind anomalier i det Canadiske bassenget som driver divergerende strøm av ferskvann mot Framstredet. 3) Nordlige vinder over Framstredet driver økt strøm sørover uten noen forsinkelse.

Personalia

Thodoris Karpouzoglou er en motivert ung fysisk oseanograf, født og oppvokst i Hellas. Siden sin tidlige barndom har han hatt en stor kjærlighet til naturen, eventyrlyst og vært nysgjerrig av natur. I løpet av de siste fire årene har han jobbet som oseanograf ved Norsk Polarinstitutt, Tromsø.