Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Meningsfylt interaksjon med digitale helseintervensjoner

Eivind Flobak disputerer 17.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Meaningful Engagement with Digital Health Interventions".

Hovedinnhold

Klikk, klikk, klikk. Men den personlige erfaringen og opplevelsen som skapes i interaksjon med digitale helseintervensjoner er rikere enn en mengde klikk. I møte med behandlingsprogrammer på nett for mental helse settes våre levde erfaringer og identitet i spill. Nye forståelser og meningsfylte opplevelser skapes. Disse nye møtene med helsevesenet foregår mobilt og på farten, i sofaen og generelt utenfor helsevesenets fysiske rom. Hvordan kan vi da legge til rette for gode opplevelser?

Med denne avhandlingen undersøker Flobak hvordan vi kan legge til rette for meningsfylt og engasjert bruk av digitale helseintervensjoner gjennom deltakende design. Tre ulike artikler viser til hvordan erfaringseksperter kan involveres i deltakende design av digitale helseintervensjoner for å gjøre innholdet relevant og autentisk for de som deler erfaringene. I samarbeid med klinikere og industripartnere i et forsknings- og innovasjonsprosjekt ble det laget digitale helseintervensjoner for tre kjente problematikker: eksponeringsterapi i virtuell virkelighetsteknologi (VR) for ungdommers presentasjonsangst, selvhjelpsprogram for kvinner etter behandlet underlivskreft og selvhjelpsprogram for voksne med ADHD. Deltakende designprosesser som inkluderer erfaringseksperter kan bidra med et autentisk bilde av hvordan mental helse oppleves, noe som gjerne ikke prioriteres i ekspertdrevne designprosesser for digitale helseintervensjoner.

Avhandlingen bidrar ved å utvide vårt etablerte begrep om engasjement med teknologi (engelsk: engagement) som hovedsaklig vurderes ut fra antall klikk og fullførte behandlingsmoduler. Ved å se nærmere på bruk av digitale helseintervensjoner som meningsfylt engasjement (engelsk: meaningful engagement), fokuserer Flobak på hvordan interaksjonen legger til rette for personlig relevante og meningsskapende opplevelser. Dette åpner opp for å styrke vår forståelse av hvordan digitale helseintervensjoner oppleves i bruk, som ofte oversees i kliniske effektstudier.

Personalia

Eivind Flobak (født 1989 på Kolvereid) har en mastergrad i Informasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Veiledere i doktorgradsarbeidet har vært professor Frode Guribye og professor Oskar Juhlin. I årene 2017-2021 var han tilknyttet forskningsprosjektet INTROMAT ved Helse Bergen. Flobak jobber i dag som User Researcher i Sanoma Learning for produktet itslearning.