Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mestring av mentale helseproblemer blant flyktninger i Norge

Dixie Janice Brea Larios disputerer 17.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Coping strategies for mental health problems among refugee groups in Norway".

Hovedinnhold

Å forstå psykisk helse i en kulturell kontekst kan bidra til effektive helsetjenester for mennesker som trenger det. Ved å kartlegge individuelle oppfatninger av mentale helseproblemer blant flykninger kan man forbedre tilbudet av psykisk helsehjelp, samt bygge opp tillitsfulle relasjoner som kan forbedre integreringsprosessen for disse gruppene. Avhandlingen har tatt sikte på å forstå kunnskapen om psykiske lidelser fra enkelte populasjoner av flyktninger bosatt i Norge, spesielt fra Afghanistan og Syria, og identifisere deres oppfatninger av mentale helseproblemer som depresjon og PTSD, og deres måter å håndtere symptomer og søke behandling på.

Resultatene fra det kvalitative studiet indikerte at det er kjønns- og generasjonsforskjeller i håndteringen av depresjon og PTSD, og preferanse på behandling. Det kvantitative studiet indikerte at depresjon bidrar til psykologisk integreringsaspekter og mestringsmåter. Å ha en følelse av tilhørighet, å være en del av et felleskap, og føle seg trygg var viktige psykologiske aspekter for integrering som gagnet flyktningers velvære og mentale helse, og reduserte engstelse i Norge. Mestringsstiler med fokus på det emosjonelle og unngåelse var også en aktiv måte å mestre depresjon på, samt bidro til å skape selvkontroll og løse utfordringer som hjalp med tilpassing og følelsen av mer tilknytning til Norge.

Avhandlingen bidrar til å fremheve viktigheten av forskning på oppfatninger av psykiske helseproblemer blant ulike flyktninggrupper. For å kunne sørge for bedre identifisering av psykiske helseproblemer og behandling, må man forstå nyansene og kulturelle kontekster til hver enkelt psykisk helseopplevelse.

Personalia

Dixie Brea Larios (f.1976) har en master i folkehelsevitenskap (2012) fra UiT Norges arktiske universitet. I tillegg er hun utdannet tannlege (2003) fra Den dominikanske republikk. Doktorgraden er gjennomført ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB og i tilknytning til forskningsprosjektet CENC i forskningsgruppen SAW (UiB). Hovedveiledere var professorene Gro Mjeldheim Sandal og David Sam Lackland, UiB, og biveiledere var forsker I Eugene Guribye, NORCE Kristiansand, professor Lise Øen Jones og professor Vebjørn Ekroll, UiB.