Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Effektiv seismisk avbilding av undergrunnen

Kui Xiang disputerer 16.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Scattering approaches to modelling and inversion of acoustic and elastic waveform data".

Hovedinnhold

Seismisk avbildning er en teknikk som brukes innen geofysikk og olje- og gassindustrien for å studere og kartlegge underjordiske geologiske strukturer, spesielt jordskorpen og lagene av bergarter og væsker under overflaten. Når det gjelder implementeringen av seismisk avbildning, innebærer prosessen bruk av matematiske og datatekniske teknikker for å analysere seismiske data og generere bilder av underjordiske strukturer. Det er imidlertid viktig å merke seg at denne prosessen kan være noe ineffektiv på grunn av den omfattende mengden seismiske data involvert. Derfor er det betydningsfullt å utvikle mer effektive metoder for seismisk avbildning. Vårt arbeid fokuserer på utviklingen av nyskapende modellerings- og inversjonsmetoder designet for å forbedre effektiviteten ved implementering av seismisk avbildning basert på spredningsteorien.

Spredningsteori er en gren av fysikk som handler om studien av hvordan partikler, bølger eller andre former for stråling interagerer med mål eller hindringer, noe som fører til avbøyning, spredning eller refleksjon. Denne teorien anvendes innen ulike fysikkfelter, inkludert kvantemekanikk, elektromagnetisme og seismikk, for å forstå og forutsi atferden til bølger og partikler når de møter potensielle barrierer eller spredningsobjekter. Spredningsteori er særlig nyttig for å forstå atferden til partikler og bølger i nærvær av komplekse eller uregelmessig formede mål.

Vi studerte spredningsbølger av økende kompleksitet, inkludert skalabølger, lydbølger og elastiske bølger. Mediene for bølgespredning betraktes som isotrope og anisotrope. Tetthetsinformasjon, som vanligvis neglisjeres i seismisk dataprosessering, ble også inkludert. Selv om vårt hovedfokus er på seismikkrelaterte anvendelser, er metodene utviklet i denne avhandlingen også relevante for medisinsk ultralydavbildning. I tillegg har de relevans for seismisk overvåking av CO2-lagring og karakterisering og overvåking av geotermiske reservoarer.

Personalia

Kui Xiang was born in Chongqing, China, in 1993. He has been a PhD candidate at the Department of Earth Science, University of Bergen since 1 January 2019. The doctoral thesis was supervised by Professor Morten Jakobsen, Dr. Geir Nævdal, and Dr. Kjersti Solberg Eikrem. He received his bachelor's and master's degrees in geophysics from Chengdu University of Technology and China University of Petroleum (Beijing) in China, in 2015 and 2018.