Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Kimceller er skjulte perler

Petra Kováčiková disputerer 15.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Evolutionary Origin and Developmental Relationships of Germline, Gonads, and Embryonic Mesodermal Precursors".

Hovedinnhold

Kimceller, oocytter og sædceller, er essensielle celletyper for artsforplantning hos alle seksuelt reproduserende dyr. Differensiering av kimceller kan skje ved to forskjellige mekanismer: arv og induksjon. I denne avhandlingen har Kováčiková forsket på kjønnscelleopprinnelse og spesifikasjonsmekanisme i en neglisjert gruppe av Xenacoelomorpha, nemlig Nemertodermatida. Resultater fra studier av nemertodermatid-ormen Meara stichopi viser en tidligere ubeskrevet populasjon av neoblastlignende celler. Disse cellene gir dette dyret en begrenset regenerativ kapasitet og tjener sannsynligvis som en cellulær kilde for induksjon av kjønnsceller. Videre studier av M. stichopi’s sårhelingsprosess etter egglegging og etter amputasjon viser sårindusert celle-proliferering og uttrykk av de evolusjonært konserverte transkripsjonsfaktorene egr og runt. Til sist er de neoblast-lignende cellene påvist i enkeltcelle-transkriptom data fra klekkings-, ungdoms- og voksenstadiet, for å vise deres molekylære differensiering til somatiske celler og til kimceller.

Personalia

Petra Kováčiková er en evolusjonær utviklings-biolog ved Institutt for biovitenskap (BIO). Hun har en mastergrad i Celle- og Utviklingsbiologi fra Charles University i Praha, Tsjekkia, og har utført doktorgradsarbeidet under veiledning fra Prof. Andreas Hejnol. Prosjektet hennes var en del av Marie-Curie EvoCELL ITN.