Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Fagbevegelsen på defensiven

Isak Lekve disputerer 24.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Som Sisyfos".

Hovedinnhold

Avhandlingens tittel er Som Sisyfos: Faglig motmakt i det nye arbeidslivet, og med det antydes både tematikk, problemstilling og konklusjon. Den stiller den overordnede problemstillingen hva er betingelsene for å bygge faglig motmakt lokalt i det nye arbeidslivet, og forsøker å besvare denne ved hjelp av en serie casestudier hvor den undersøker både hvordan ulike lokale fagforeninger arbeider med å bygge motmakt, og hvordan ulike strukturelle og institusjonelle rammer muliggjør eller begrenser byggingen av denne motmakten.

Avhandlingen antyder at det eksisterer en utpreget organisatorisk vitalitet på grunnplanet i norsk fagbevegelse. Faglig motmakt lokalt bygges på mange ulike måter, ved hjelp av dynamiske problembeskrivelser, og et mangfold av virkemidler, strategier, ressurser og kapasiteter. Her utvikles og oppdateres problembeskrivelser i stadige møter med virkeligheten, og her følger virkemidler og strategier av disse beskrivelsene. Her eksisterer både ressurser og kapasiteter til å endre maktforholdene i arbeidstakeres favør.

Videre, tyder avhandlingens funn på at det likevel foregår en gradvis maktforskyvning fra arbeidstakere til arbeidsgivere i norsk arbeidsliv. For til tross for den lokale vitaliteten, så er det ikke nok til å oppnå varig fremgang og seier i de lokale kampene.

Det sannsynliggjøres at denne maktforskyvningen skyldes større, strukturelle endringstendenser i norsk arbeidsliv. Disse strukturelle endringstendensene oppsummeres som internasjonalisering, reorganisering og prekarisering, og de bidrar til å endre avhengighetsforholdet – og dermed maktforholdet – mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i de berørte bransjer.

Denne gradvise maktforskyvningen bidrar til at grunnlaget for den norske modellen forvitrer, og at norske fagforeninger til tross for sin vitalitet, likevel er på defensiven.

Og dermed konkluderer avhandlingen som tittelen – at å bygge faglig motmakt i det nye arbeidslivet er et sisyfosarbeid.

Personalia

Isak Lekve (f. 1984) har master i sosiologi fra UiB (2012). Han var stipendiat ved Sosiologisk institutt (2014-2018), før han jobbet først 18 måneder som universitetslektor og senere førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, og fra januar 2020 ble ansatt i De Facto: Kunnskapssenter for fagorganiserte. Siden har han hatt flere permisjoner, blant annet for å jobbe ni måneder som politisk rådgiver på Stortinget, og nå sist som forsker på SNF ved NHH. Veileder er professor Ole Johnny Olsen.