Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Lommer av lesetid. Om litteraturlesing og digital frakobling

Kari Spjeldnæs disputerer 24.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Digital influence, digital platforms and disconnected presence".

Hovedinnhold

Spjeldnæs utforsker hva digital påkobling 24/7 og litteratur i digitale formater betyr for lesere og forleggere. I digitaliseringens tidsalder befinner boken seg i en radikalt ny konkurransesituasjon. Sosiale medier, nyhetsmedier og digitale strømmetjenester er skrudd sammen for å kapre stadig mer oppmerksomhet – ofte på bekostning av lesing og andre aktiviteter som forutsetter sammenhengende konsentrasjon over tid.

Forskningen viser at erfarne lesere klarer å skjerme tid og oppmerksomhet til å lese, men også de må legge aktivt til rette for at det skal skje. Det krever egenmotivasjon og bevisst handling å koble seg fra for å lese. Avhandlingen understreker betydningen av digitale plattformtjenester for endring i lesevaner og mediekonsum. Strømmetjenestene som har drevet fram den store veksten i lydboklytting bygger på de samme mekanismene som leder oppmerksomheten mot sosiale medier og tv-serier.

Samtidig skaper digitaliseringen nye muligheter. Digitale formater gir økt fleksibilitet. Erfarne litteraturlesere velger lesemedium og verk etter situasjon og verdsetter de praktiske fordelene som følger av å kunne manøvrere mellom papirbøker, e-bøker og lydbøker.

Spjeldnæs oppsummerer med å konstatere fire hovedtrekk som følger i kjølvannet av gjennomgripende digitalisering: «Fordelene ved fleksibilitet» tydeliggjør de nye mulighetene som teknologien skaper. «Plattformeffektivitet» betegner hvordan ny teknologi, systematisk utnyttelse av brukerdata og nye forretningsmodeller driver fram endring i medievaner. «Konsentrasjon som vane» understreker betydningen av allerede å ha opparbeidet erfaring som leser for å stå imot digitale fristelser og avbrytelser. Personlige verdier blir viktig for motivasjonen som skal til for (midlertidig) å logge av og sikre seg lommer av «frakoblet tilstedeværelse» for å lese.

Personalia

Kari Spjeldnæs disputerer ved Institutt for informasjons- og medievitenskap og er en del av forskningsprosjektet Digitox som ser på invaderende medier og digital frakobling. Hun har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for kommunikasjon på Kristiania fra høsten 2020 og er nå leder ved Institutt for ledelse og organisasjon samme sted. Spjeldnæs har hovedfag i litteraturvitenskap og omfattende redaksjons-, markeds og ledererfaring fra norsk bokbransje.