Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Ankelbrudd - Hvordan går det med pasientene etter operasjon?

Kristian Pilskog disputerer 1.12.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Patient-reported outcome and fracture-related infection after ankle fracture surgery".

Hovedinnhold

Ankelbrudd utgjør ca. 10% av alle brudd og er den tredje mest opererte typen brudd på Haukeland Universitetssykehus etter hoftebrudd og håndleddsbrudd. Skaden i seg selv gir risiko for nedsatt funksjon og kirurgisk behandling gir risiko for komplikasjoner som for eksempel infeksjon. Ankelbrudd som involverer bakre kant av skinnleggen (brudd i bakre malleol) er kjent for å ha spesielt dårlig prognose. Denne typen brudd gir høyrere risiko for smerte, stivhet og slitasje av ankelleddet. Det er ingen konsensus når det gjelder behandlingen av disse alvorlige bruddene.

Pilskog har i sin avhandling undersøkt funksjon (pasient-rapporterte data (PROM)) etter kirurgi for alvorlige ankelbrudd og hyppigheten av infeksjon etter ankelbruddkirurgi. Han sammenlignet pasienter som fikk en mer avansert tilnærming og behandling med pasienter som fikk en tradisjonell behandling av brudd i bakre malleol. Den nye tilgangen hadde ikke bedre resultater. Pasienter som ventet mer enn 7 dager fra skade til operasjon av alvorlige ankelbrudd rapporterte mer smerte og stivhet, og dårligere funksjon enn pasienter som ble operert innen 7 dager. Forekomsten av infeksjon var 9% blant 1004 pasienter operert for ankelbrudd. Høy alder, røyking, hjertesvikt og perifer karsykdom var risikofaktorer for infeksjon etter ankelbruddkirurgi.

Funnene er viktige for å kunne gi pasienter riktig behandling og god informasjon om risiko og prognose ved ankelbruddkirurgi.

Personalia

Kristian Pilskog avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 2011. Han er spesialist i ortopedisk kirurgi og jobber i dag som overlege ved Ortopedisk avdeling på Haukeland Universitetssjukehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Klinisk Institutt 1 ved Universitetet i Bergen. Hovedveileder har vært professor Jonas Meling Fevang og biveiledere har vært professor Håvard Dale og førsteamanuensis Eivind Inderhaug.