Hjem
Nye doktorgrader
Ny doktorgrad

Mikro-RNA – en ny mulighet for behandling av munnhulekreft

Saroj Rajthala disputerer 23.11.2023 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Functional and Prognostic Role of MicroRNAs in Cancer Associated Fibroblasts and Stroma in Oral Squamous Cell Carcinoma".

Hovedinnhold

Nyere forsking har vist at vevet som omgir en kreftsvulst også er forandret og at man ved å påvirke dette vevet kan drepe kreftcellene. Man har også rettet fokus mot forandringer i små RNA-molekyler kalt mikro-RNA, som har vist seg å ha betydning for mange sykdommer, inkludert kreft. Vi har spesielt studert forandringer i mikro-RNA i bindevevet fra kreftsvulster fra munnhule og undersøkt om de kan ha betydning for kreftutvikling og prognose. Funnene viste at der var 12 ulike mikro-RNA som var forandret i bindevev cellene fra kreftsvulster. Disse ble dyrket i cellekultur sammen med kreftceller, og da kunne man vise at to av dem, mikro-RNA-204 og -138 kunne hemme kreftcellene i videre vekst. Vi kunne også vise at personer med munnhulekreft der mikro-RNA-204 var forhøyet i bindevevet, levde lengre og hadde færre tilbakefall enn personer med lavere nivå av mikro-RNA-204. Dette åpner opp for nye muligheter for behandling av munnhulekreft.

Personalia

Rajthala har gjort sin forsking ved Eksperimentell patologi forskningsgruppe, Gades laboratorium for patologi og CCBIO Senter for fremragende forsking, Klinisk institutt 1, Det medisinke fakultetet. Han tok sin mastergrad i Medisinsk cellebiologi ved Universitetet i Bergen og Bachelor of Science i Biochemistry fra Purbanchal University, Nepal.